StartNy 2019-08-21T13:47:17+00:00
0
TRAFIKFÖRÄNDRINGAR!!! Se ”Aktuellt”

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

Tidtabeller Vinter

Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21
Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:FäbodgatanCoop ForumCENTRUM SKE -ÅMoröbacke CVårgatanVarugÖ/ Solbacken
105.1505.2505.3505.40
305.2505.3005.4505.5506.0006.10
505.4005.4506.0006.1006.2006.25
705.5506.0006.1506.2506.3506.40
906.1006.1506.3006.4006.4506.55
1106.2506.3006.4506.5507.0007.10
1306.4006.4507.0007.1007.1507.25
1506.5507.0007.1507.2507.3007.40
1707.1007.1507.3007.4007.4507.55
1907.2507.3007.4507.5508.0008.10
2107.4007.4508.0008.1008.1508.25
2307.5508.0008.1508.2508.3008.40
2508.1008.1508.3008.4008.4508.55
2708.2508.3008.4508.5509.0009.10
2908.5509.0009.1509.2509.3009.40
3109.2509.3009.4509.5510.0010.10
3309.5510.0010.1510.2510.3010.40
3510.2510.3010.4510.5511.0011.10
3710.5511.0011.1511.2511.3011.40
3911.2511.3011.4511.5512.0012.10
4111.5512.0012.1512.2512.3012.40
4312.2512.3012.4512.5513.0013.10
4512.5513.0013.1513.2513.3013.40
4713.2513.3013.4513.5514.0014.10
4913.5514.0014.1514.2514.3014.40
5114.1014.1514.3014.4014.4514.55
5314.2514.3014.4514.5515.0015.10
5514.4014.4515.0015.1015.1515.25
5714.5515.0015.1515.2515.3015.40
5915.1015.1515.3015.4015.4515.55
6115.2515.3015.4515.5516.0016.10
6315.4015.4516.0016.1016.1516.25
6515.5516.0016.1516.2516.3016.40
6716.1016.1516.3016.4016.4516.55
6916.2516.3016.4516.5517.0017.10
7116.4016.4517.0017.1017.1517.25
7316.5517.0017.1517.2517.3017.40
7517.1017.1517.3017.4017.4517.55
7717.2517.3017.4517.5518.0018.10
7917.5518.0018.1518.2518.3018.40
8118.2518.3018.4518.5519.0019.10
8318.5519.0019.1519.2519.3019.40
8519.2519.3019.4519.5520.0020.10
8719.5520.0020.1520.2520.3020.40
8920.2520.3020.4520.5521.0021.10
9120.5521.0021.1521.2521.3021.40
9321.2521.3021.4521.5522.0022.10
9521.5522.0022.1522.2522.3022.40
9722.5523.0023.1523.2523.3023.40

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenVårgatanMoröbacke CCENTRUM SKE-ÅCoop ForumFäbodgatan
2-05.15 05.20 05.30
4-05.1505.1805.2705.4505.5006.00
6-05.3005.3305.4206.0006.0506.15
8-05.4505.4805.5706.1506.2006.30
10-06.0006.0306.1206.3006.3506.45
12-06.1506.1806.2706.4506.5007.00
14-06.3006.3306.4207.0007.0507.15
16-06.4506.4806.5707.1507.2007.30
18-07.0007.0307.1207.3007.3507.45
20-07.1507.1807.2707.4507.5008.00
22-07.3007.3307.4208.0008.0508.15
24-07.4507.4807.5708.1508.2008.30
26-08.0008.0308.1208.3008.3508.45
28-08.1508.1808.2708.4508.5009.00
30-08.3008.3308.4209.0009.0509.15
32-08.4508.4808.5709.1509.2009.30
34-09.1509.1809.2709.4509.5010.00
36-09.4509.4809.5710.1510.2010.30
38-10.1510.1810.2710.4510.5011.00
40-10.4510.4810.5711.1511.2011.30
42-11.1511.1811.2711.4511.5012.00
44-11.4511.4811.5712.1512.2012.30
46-12.1512.1812.2712.4512.5013.00
48-12.4512.4812.5713.1513.2013.30
50-13.1513.1813.2713.4513.5014.03
52-13.4513.4813.5714.1514.2014.30
54-14.0014.0314.1214.3014.3514.45
56-14.1514.1814.2714.4514.5015.00
58-14.3014.3314.4215.0015.0515.15
60-14.4514.4814.5715.1515.2015.30
62-15.0015.0315.1215.3015.3515.45
64-15.1515.1815.2715.4515.5016.00
66-15.3015.3315.4216.0016.0516.15
68-15.4515.4815.5716.1516.2016.30
70-16.0016.0316.1216.3016.3516.45
72-16.1516.1816.2716.4516.5017.00
74-16.3016.3316.4217.0017.0517.15
76-16.4516.4816.5717.1517.2017.30
78-17.0017.0317.1217.3017.3517.45
80-17.1517.1817.2717.4517.5018.00
82-17.4517.4817.5718.1518.2018.30
84-18.1518.1818.2718.4518.5019.00
86-18.4518.4818.5719.1519.2019.30
88-19.1519.1819.2719.4519.5020.00
90-19.4519.4819.5720.1520.2020.30
92-20.1520.1820.2720.4520.5021.00
94-20.4520.4820.5721.1521.2021.30
96-21.1521.1821.2721.4521.5022.00
98-21.4521.4821.5722.1522.2022.30
100-22.1522.1822.2722.4522.5023.00

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

2. Skelleftehamn -Bergsbyn – Centrum – Mobacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-2

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
1-05.0505.1205.1805.4506.00
3-05.3505.4205.4906.1506.30
5-05.5005.5706.0406.3006.45
7-06.0506.1206.1906.4507.00
9-06.2006.2706.3407.0007.15
11-06.3506.4206.4907.1507.30
13-06.5006.5707.0407.3007.45
15-07.0507.1207.1907.4508.00
17-07.2007.2707.3408.0008.15
19U07.3507.4207.4908.1508.30
21-07.5007.5708.0408.3008.45
23-08.0508.1208.1908.4509.00
25U08.3508.4208.4909.1509.30
27-09.0509.1209.1909.4510.00
29-09.3509.4209.4910.1510.30
31-10.0510.1210.1910.4511.00
33-10.3510.4210.4911.1511.30
35-11.0511.1211.1911.4512.00
37-11.3511.4211.4912.1512.30
39U12.0512.1212.1912.4513.00
41-12.3512.4212.4913.1513.30
43-13.0513.1213.1913.4514.00
45-13.3513.4213.4914.1514.30
47-13.5013.5714.0414.3014.45
49-14.0514.1214.1914.4515.00
51-14.2014.2714.3415.0015.15
53-14.3514.4214.4915.1515.30
55-14.5014.5715.0415.3015.45
57U15.0515.1215.1915.4516.00
59-15.2015.2715.3416.0016.15
61-15.3515.4215.4916.1516.30
63-15.5015.5716.0416.3016.45
65-16.0516.1216.1916.4517.00
67U16.2016.2716.3417.0017.15
69-16.3516.4216.4917.1517.30
71-16.5016.5717.0417.3017.45
73-17.0517.1217.1917.4518.00
75-17.3517.4217.4918.1518.30
77-18.0518.1218.1918.4519.00
79-18.3518.4218.4919.1519.30
81-19.0519.1219.1919.4520.00
83-19.3519.4219.4920.1520.30
85-20.0520.1220.1920.4521.00
87-20.3520.4220.4921.1521.30
89-21.0521.1221.1921.4522.00
91-21.3521.4221.4922.1522.30
93-22.3522.4222.4923.1523.30
95-23.3523.4223.4924.15*

Specialtecken/anmärkningar:

U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 min före avgångstid Ske-hamn C.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

2. Mobacken -Centrum – Bergsbyn – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
2-05.1505.2205.3005.50
4-05.3005.4505.5206.0006.20
6-05.4506.0006.0706.1506.35
8-06.1506.2206.3006.50
10-06.1506.3006.3706.4507.05
12U06.3006.4506.5207.0007.20
14-06.4507.0007.0707.1507.35
16-07.0007.1507.2207.3007.50
18-07.1507.3007.3707.4508.05
20U07.3007.4507.5208.0008.20
22U07.4508.0008.0708.1508.35
24-08.0008.1508.2208.3008.50
26-08.1508.3008.3708.4509.05
28-08.3008.4508.5209.0009.20
30-09.0009.1509.2209.3009.50
32-09.3009.4509.5210.0010.20
34-10.0010.1510.2210.3010.50
36-10.3010.4510.5211.0011.20
38U11.0011.1511.2211.3011.50
40-11.3011.4511.5212.0012.20
42-12.0012.1512.2212.3012.50
44-12.3012.4512.5213.0013.20
46-13.0013.1513.2213.3013.50
48-13.3013.4513.5214.0014.20
50U14.0014.1514.2214.3014.50
52-14.1514.3014.3714.4515.05
54-14.3014.4514.5215.0015.20
56-14.4515.0015.0715.1515.35
58-15.0015.1515.2215.3015.50
60U15.1515.3015.3715.4516.05
62-15.3015.4515.5216.0016.20
64-15.4516.0016.0716.1516.35
66-16.0016.1516.2216.3016.50
68-16.1516.3016.3716.4517.05
70-16.3016.4516.5217.0017.20
72-16.4517.0017.0717.1517.35
74-17.0017.1517.2217.3017.50
76-17.1517.3017.3717.4518.05
78-17.3017.4517.5218.0018.20
80-18.0018.1518.2218.3018.50
82-18.3018.4518.5219.0019.20
84-19.0019.1519.2219.3019.50
86-19.3019.4519.5220.0020.20
88-20.0020.1520.2220.3020.50
90-20.3020.4520.5221.0021.20
92-21.0021.1521.2221.3021.50
94-21.3021.4521.5222.0022.20
96-22.0022.15*
98-22.3022.4522.5223.0023.20

Specialtecken/anmärkningar:

U = Går till Näsuddsvägen.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Stenbackavägenvia Sj.DalenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatan
1-05.1505.2205.30
3Pl05.2505.4505.5206.00
5-05.4006.0006.0706.15
7-05.5506.1506.2206.30
9B, Pl06.1006.3006.3706.45
11-06.2506.4506.5207.00
13-06.4007.0007.0707.15
15-06.5507.1507.2207.30
17B07.1007.3007.3707.45
19Pl07.2507.4507.5208.00
21B07.4008.0008.0708.15
23-07.5508.1508.2208.30
25-08.1008.3008.3708.45
27-08.2508.4508.5209.00
29B, Pl08.5509.1509.2209.30
31-09.2509.4509.5210.00
33-09.5510.1510.2210.30
35-10.2510.4510.5211.00
37-10.5511.1511.2211.30
39B11.2511.4511.5212.00
41-11.5512.1512.2212.30
43-12.2512.4512.5213.00
45-12.5513.1513.2213.30
47Pl13.2513.4513.5214.00
49B13.5514.1514.2214.30
51-14.1014.3014.3714.45
53-14.2514.4514.5215.00
55-14.4015.0015.0715.15
57Pl14.5515.1515.2215.30
59-15.1015.3015.3715.45
61-15.2515.4515.5216.00
63B, Pl15.4016.0016.0716.15
65-15.5516.1516.2216.30
67--16.1016.3016.3716.45
69-16.2516.4516.5217.00
71-16.4017.0017.0717.15
73B, Pl16.5517.1517.2217.30
75-17.1017.3017.3717.45
77-17.2517.4517.5218.00
79B17.5518.1518.2218.30
81Pl18.2518.4518.5219.00
83-18.5519.1519.2219.30
85-19.2519.4519.5220.00
87B19.5520.1520.2220.30
89-20.2520.4520.5221.00
91-20.5521.1521.2221.30
93-21.2521.4521.5222.00
95-21.5522.1522.2222.30
97-22.2522.4522.5222.55

Specialtecken/anmärkningar:

B = Går från Backabrovägen 5 minuter före avgångstid på Stenbackavägen.
Pl = Går till Plåtvägen.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Sunnanå – Centrum – Sj.dalen – Stenbacka

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:NyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-Åvia Sj.DalenStenbackavägen
2-05.1505.30
4B05.2505.2805.4506.00
6-05.4005.4306.0006.15
8-05.5505.5806.1506.30
10Pl06.1006.1306.3006.45
12B06.2506.2806.4507.00
14-06.4006.4307.0007.15
16Pl,B06.5506.5807.1507.30
18-07.1007.1307.3007.45
20-07.2507.2807.4508.00
22-07.4007.4308.0008.15
24-07.5507.5808.1508.30
26Pl, B08.1008.1308.3008.45
28-08.2508.2808.4509.00
30-08.5508.5809.1509.30
32-09.2509.2809.4510.00
34Pl09.5509.5810.1510.30
36-10.2510.2810.4511.00
38B10.5510.5811.1511.30
40-11.2511.2811.4512.00
42-11.5511.5812.1512.30
44-12.2512.2812.4513.00
46B12.5512.5813.1513.30
48-13.2513.2813.4514.00
50-13.5513.5814.1514.30
52Pl14.1014.1314.3014.45
54-14.2514.2814.4515.00
56-14.4014.4315.0015.15
58B14.5514.5815.1515.30
60-15.1015.1315.3015.45
62-15.2515.2815.4516.00
64Pl15.4015.4316.0016.15
66-15.5515.5816.1516.30
68B16.1016.1316.3016.45
70Pl16.2516.2816.4517.00
72-16.4016.4317.0017.15
74B16.5516.5817.1517.30
76-17.1017.1317.3017.45
78-17.2517.2817.4518.00
80Pl17.5517.5818.1518.30
82-18.2518.2818.4519.00
84B18.5518.5819.1519.30
86Pl19.2519.2819.4520.00
88-19.5519.5820.1520.30
90-20.2520.2820.4521.00
92-20.5520.5821.1521.30
94-21.2521.2821.4522.00
96-21.5521.5822.1522.30
98-22.5522.5823.1523.30

Specialtecken/anmärkningar:

Pl = Går från Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan.
B = Går till Backabrovägen.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – LÖRDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
1, 11-10.0010.1010.20
3, 13-10.5011.0011.1011.20
5, 15 -11.5012.0012.1012.20
7, 17-12.5013.0013.1013.20
9, 19-13.5014.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

MÅNDAG – LÖRDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
2, 12-10.0010.10
4, 14-10.3510.4211.0011.10
6, 16-11.3511.4212.0012.10
8, 18-12.3512.4213.0013.10
10, 20-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

Nattrafik fredag – lördag

8. Centrum – Torsgatan – Bergsbyn – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:CENTRUM SKE-ÅNorrvallaNyåkersbackenUrsviken CSke-hamn C
1, 9F23.3023.3223.3823.4500.10
3, 11F00.2000.2200.2800.3501.00
5, 13F01.1501.1701.2301.3001.55
7, 15F02.1502.1702.2302.3002.55

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
INFO: Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

8. Skelleftehamn – Bergsbyn – Torsgatan – Centrum

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

FREDAG & LÖRDAG – NATTRAFIK
Giltig från och med 2018-10-01 och tills vidare, dock längst 2019-04-28

Turnr:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggargatanNorrvallaCENTRUM SKE-Å
2, 8F00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10F01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12F02.0002.0802.1302.3502.40

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
INFO:Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det betyder följaktligen att linje 8 inte går natten mellan julafton och juldagen.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag. Det betyder följaktligen att linje 8 går natten mellan nyårsafton och nyårsdagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 8, se  prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 8.

Lördag & Söndag

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:FäbodgatanCoop ForumCENTRUM SKE-ÅMorö Backe CVårgatanVarug.Ö/ Solbacken
99.165-06.2506.3006.4506.5507.0007.10
101.167-06.5507.0007.1507.2507.3007.40
103.169-07.2507.3007.4507.5508.0008.10
105.171-07.5508.0008.1508.2508.3008.40
107, 173-08.2508.3008.4508.5509.0009.10
109.175-08.5509.0009.1509.2509.3009.40
111.177-09.2509.3009.4509.5510.0010.10
113.179-09.5510.0010.1510.2510.3010.40
115.181-10.2510.3010.4510.5511.0011.10
117.183-10.5511.0011.1511.2511.3011.40
119.185-11.2511.3011.4511.5512.0012.10
121.187-11.5512.0012.1512.2512.3012.40
123.189-12.2512.3012.4512.5513.0013.10
125.191-12.5513.0013.1513.2513.3013.40
127.193-13.2513.3013.4513.5514.0014.10
129.195-13.5514.0014.1514.2514.3014.40
131.197-14.2514.3014.4514.5515.0015.10
133.199-14.5515.0015.1515.2515.3015.40
135.201-15.2515.3015.4515.5516.0016.10
137.203F15.5516.0016.1516.2516.3016.40
139.205F16.2516.3016.4516.5517.0017.10
141.207F16.5517.0017.1517.2517.3017.40
143.209F17.2517.3017.4517.5518.0018.10
145.211F17.5518.0018.1518.2518.3018.40
147.213F18.2518.3018.4518.5519.0019.10
149.215F18.5519.0019.1519.2519.3019.40
151.217F19.2519.3019.4519.5520.0020.10
153.219F19.5520.0020.1520.2520.3020.40
155.221F20.2520.3020.4520.5521.0021.10
157.223F21.2521.3021.4521.5522.0022.10
159.225F21.5522.0022.1522.2522.3022.40
161.227F22.2522.3022.4522.5523.0023.10
163.229F23.3023.3523.45*

Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenVårgatanMorö Backe CCENTRUM SKE-ÅCoop ForumFäbodgatan
102.17-06.1506.2006.30
104.172-06.2006.2306.3206.4506.5007.00
106.174-06.5006.5307.0207.1507.2007.30
108.176-07.2007.2307.3207.4507.5008.00
110.178-07.5007.5308.0208.1508.2008.30
112.18-08.2008.2308.3208.4508.5009.00
114.182-08.5008.5309.0209.1509.2009.30
116.184-09.2009.2309.3209.4509.5010.00
118.186-09.5009.5310.0210.1510.2010.30
120.188-10.2010.2310.3210.4510.5011.00
122.19-10.5010.5311.0211.1511.2011.30
124.192-11.2011.2311.3211.4511.5012.00
126.194-11.5011.5312.0212.1512.2012.30
128.196-12.2012.2312.3212.4512.5013.00
130.198-12.5012.5313.0213.1513.2013.30
132.2-13.2013.2313.3213.4513.5014.05
134.202-13.5013.5314.0214.1514.2014.30
136.204-14.2014.2314.3214.4514.5015.00
138.206-14.5014.5315.0215.1515.2015.30
140.208-15.2015.2315.3215.4515.5016.00
142.21F15.5015.5316.0216.1516.2016.30
144.212F16.2016.2316.3216.4516.5017.00
146.214F16.5016.5317.0217.1517.2017.30
148.216F17.2017.2317.3217.4517.5018.00
150.218F17.5017.5318.0218.1518.2018.30
152.22F18.2018.2318.3218.4518.5019.00
154.222F18.5018.5319.0219.1519.2019.30
156.224F19.2019.2319.3219.4519.5020.00
158.226F19.5019.5320.0220.1520.2020.30
160.228F20.2020.2320.3220.4520.5021.00
162.23F21.2021.2321.3221.4521.5022.00
164.232F21.5021.5322.0222.1522.2022.30
166.234F22.2022.2322.3222.4522.5023.00
168.236F23.2023.2323.3223.4523.5024.00

Specialtecken/anmärkningar:
F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020:

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

2. Skelleftehamn – Ursviken – Bergsbyn – Centrum – Mobacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr......:Anm:Ske-hamn CUrsviken CNybyggar- gatanCENTRUM SKE-ÅOrtvägen
97, 159-06.0506.1206.1906.4507.00
99.161-07.0507.1207.1907.4508.00
101.163-07.3507.4207.4908.1508.30
103.165-08.0508.1208.1908.4509.00
105.167-08.3508.4208.4909.1509.30
107.169-09.0509.1209.1909.4510.00
109.171-09.3509.4209.4910.1510.30
111.173-10.0510.1210.1910.4511.00
113.175-10.3510.4210.4911.1511.30
115.177-11.0511.1211.1911.4512.00
117.179-11.3511.4211.4912.1512.30
119.181-12.0512.1212.1912.4513.00
121.183-12.3512.4212.4913.1513.30
123.185-13.0513.1213.1913.4514.00
125.187-13.3513.4213.4914.1514.30
127.189-14.0514.1214.1914.4515.00
129.191-14.3514.4214.4915.1515.30
131.193-15.0515.1215.1915.4516.00
133.195F15.3515.4215.4916.1516.30
135.197F16.0516.1216.1916.4517.00
137.199F16.3516.4216.4917.1517.30
139.201F17.0517.1217.1917.4518.00
141.203F17.3517.4217.4918.1518.30
143.205F18.0518.1218.1918.4519.00
145.207F18.3518.4218.4919.1519.30
147.209F19.0519.1219.1919.4520.00
149.211F19.3519.4219.4920.1520.30
151.213F20.0520.1220.1920.4521.00
153.215F21.0521.1221.1921.4522.00
155.217F22.0522.1222.1922.4523.00
157.219F23.0523.1223.1923.45*

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

2. Mobacken – Centrum – Bergsbyn – Ursviken – Skelleftehamn

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG-SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr......:Anm:OrtvägenCENTRUM SKE-ÅNyåkers- backenUrsviken CSke-hamn C
100, 166-06.1506.2206.3006.50
102.168-06.4506.5207.0007.20
104.17-07.0007.1507.2207.3007.50
106.172-07.4507.5208.0008.20
108.174-08.0008.1508.2208.3008.50
110.176-08.3008.4508.5209.0009.20
112.178-09.0009.1509.2209.3009.50
114.18-09.3009.4509.5210.0010.20
116.182-10.0010.1510.2210.3010.50
118.184-10.3010.4510.5211.0011.20
120.186-11.0011.1511.2211.3011.50
122.188-11.3011.4511.5212.0012.20
124.19-12.0012.1512.2212.3012.50
126.192-12.3012.4512.5213.0013.20
128.194-13.0013.1513.2213.3013.50
130.196-13.3013.4513.5214.0014.20
132.198-14.0014.1514.2214.3014.50
134.2-14.3014.4514.5215.0015.20
136.202-15.0015.1515.2215.3015.50
138.204F15.3015.4515.5216.0016.20
140.206F16.0016.1516.2216.3016.50
142.208F16.3016.4516.5217.0017.20
144.21F17.0017.1517.2217.3017.50
146.212F17.3017.4517.5218.0018.20
148.214F18.0018.1518.2218.3018.50
150.216F18.3018.4518.5219.0019.20
152.218F19.0019.1519.2219.3019.50
154.22F19.3019.4519.5220.0020.20
156.222F20.0020.1520.2220.3020.50
158.224F20.3020.4520.5221.0021.20
160.226F21.3021.4521.5222.0022.20
162.228F22.3022.4522.5223.0023.20
164.230F23.3023.45*

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Stenbacka – Sj.dalen – Centrum – Sunnanå

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Stenbackavägenvia Sj.DalenCENTRUM SKE-ÅOrrvägenNyckelgatan
99.163-06.1506.2206.30
101.165-06.2506.4506.5207.00
103,167,-06.5507.1507.2207.30
105.169-07.2507.4507.5208.00
107.171-07.5508.1508.2208.30
109.173-08.2508.4508.5209.00
113.177-08.5509.1509.2209.30
111.175-09.2509.4509.5210.00
115.179-09.5510.1510.2210.30
117.181-10.2510.4510.5211.00
119.183-10.5511.1511.2211.30
121.185-11.2511.4511.5212.00
123.187-11.5512.1512.2212.30
125.189-12.2512.4512.5213.00
127.191-12.5513.1513.2213.30
129.193-13.2513.4513.5214.00
131.195-13.5514.1514.2214.30
133.197-14.2514.4514.5215.00
135.199-14.5515.1515.2215.30
137.201-15.2515.4515.5216.00
139.203F15.5516.1516.2216.30
141.205F16.2516.4516.5217.00
143.207F16.5517.1517.2217.30
145.209F17.2517.4517.5218.00
147.211F17.5518.1518.2218.30
149.213F18.2518.4518.5219.00
151.215F18.5519.1519.2219.30
153.217F19.2519.4519.5220.00
155.219F19.5520.1520.2220.30
157.221F20.2520.4520.5221.00
159.223F21.2521.4521.5222.00
161.225F22.2522.4522.5223.00

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

3. Sunnanå – Centrum – Sj. dalen – Stenbacka

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

LÖRDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:NyckelgatanOrrvägenCENTRUM SKE-Åvia Sj.DalenStenbackavägen
100.162-06.3006.3306.4507.00
102.164-07.0007.0307.1507.30
104.166-07.3007.3307.4508.00
106.168-08.0008.0308.1508.30
108.17-08.3008.3308.4509.00
110.172-09.0009.0309.1509.30
112.174-09.3009.3309.4510.00
114.176-10.0010.0310.1510.30
116.178-10.3010.3310.4511.00
118.18-11.0011.0311.1511.30
120.182-11.3011.3311.4512.00
122.184-12.0012.0312.1512.30
124.186-12.3012.3312.4513.00
126.188-13.0013.0313.1513.30
128.19-13.3013.3313.4514.00
130.192-14.0014.0314.1514.30
132.194-14.3014.3314.4515.00
134.196-15.0015.0315.1515.30
136.198F15.3015.3315.4516.00
138.2F16.0016.0316.1516.30
140.202F16.3016.3316.4517.00
142.204F17.0017.0317.1517.30
144.206F17.3017.3317.4518.00
146.208F18.0018.0318.1518.30
148, 210F18.3018.3318.4519.00
150.212F19.0019.0319.1519.30
152, 214F19.3019.3319.4520.00
154.216F20.0020.0320.1520.30
156.218F20.3020.3320.4521.00
158.22F21.3021.3321.4522.00
160.222F22.3022.3322.4523.00

Specialtecken/anmärkningar:

F = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undantaget att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Ske-å LasarettCENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug.Ö/ Solbacken
13-10.5011.0011.1011.20
17-12.5013.0013.1013.20

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

Trafikförändringar!

Läs mer under Aktuellt

SÖNDAG
Giltig från och med 2019-08-19 och tillsvidare, dock längst 2020-06-21

Turnr:Anm:Varug.Ö/ SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å Lasarett
16-11.3511.4212.0012.10
20-13.3513.4214.00*

Specialtecken/anmärkningar:

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar vintern 2019/2020

Röda dagar går trafiken som söndag.
Julafton 24/12 går trafiken som söndag med undanta get att alla turer med avgång 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

Aktuella nyheter

2108, 2019

TILLFÄLLIGA TRAFIKFÖRÄNDRINGAR

INSTÄLLDA TURER Vi måste tyvärr meddela att vissa turer i SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK måste ställas in 22/8 [...]

1608, 2019

Omskyltning för ny tidtabell!

Just nu pågår omskyltning på våra hållplatser runt om i Skellefteå Lokaltrafiks linjenät. Det som [...]

1508, 2019

Ny busstrafik 19/8!

På måndag den 19/8 drar den nya trafiken igång! Kontrollera dina busstider via nedan länkar. [...]

1604, 2019

Sänkta priser på bussåkande för unga i Skellefteå!

Skellefteå buss sänker priset kraftigt på periodkort för barn i stadstrafiken. I genomsnitt handlar det [...]

Tidtabeller Våren 2019

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

Atorp – C – Solbacken
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:FäbodgCoop ForumCentrumMorö CVårgVarug Ö/ Solbacken
1N05.2005.2505.3805.4805.5306.05
3N06.0006.0506.1806.2806.3306.46
5-06.2006.2506.3806.4806.5307.06
7-06.4006.4506.5807.0807.1307.26
9-07.0007.0507.1807.2807.3307.46
11-07.2007.2507.3807.4807.5308.06
13-07.4007.4507.5808.0808.1308.26
15-08.0008.0508.1808.2808.3308.46
17-08.2008.2508.3808.4808.5309.06
19-08.4008.4508.5809.0809.1309.26
21-09.0009.0509.1809.2809.3309.46
23-09.2009.2509.3809.4809.5310.06
25-10.0010.0510.1810.2810.3310.46
27-10.3010.3510.4810.5811.0311.16
29-11.0011.0511.1811.2811.3311.46
31-11.3011.3511.4811.5812.0312.16
33-12.0012.0512.1812.2812.3312.46
35-12.3012.3512.4812.5813.0313.16
37-13.0013.0513.1813.2813.3313.46
39-13.3013.3513.4813.5814.0314.16
41-14.0014.0514.1814.2814.3314.46
43-14.2014.2514.3814.4814.5315.06
45-14.4014.4514.5815.0815.1315.26
47-15.0015.0515.1815.2815.3315.46
49-15.2015.2515.3815.4815.5316.06
51-15.4015.4515.5816.0816.1316.26
53-16.0016.0516.1816.2816.3316.46
55-16.2016.2516.3816.4816.5317.06
57-16.4016.4516.5817.0817.1317.26
59-17.0017.0517.1817.2817.3317.46
61-17.4017.4517.5818.0818.1318.26
63-18.0018.0518.1818.2818.3318.46
65-18.3018.3518.4818.5819.0319.16
67-19.0019.0519.1819.2819.3319.46
69-19.3019.3519.4819.5820.0320.16
71-20.0020.0520.1820.2820.3320.46
73-20.3020.3520.4820.5821.0321.16
75-21.0021.0521.1821.2821.3321.46
77-21.3021.3521.4821.5822.0322.16
79-22.0022.0522.1822.2822.33*
81-23.1023.2023.25*
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl2 – Varugatan Ö.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – C – Anderstorp
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Varug. Ö/ SolbackenVårg.Moröb. CCentrum Coop ForumFäbodg.
2-05.1505.2205.3905.4405.57
4-05.4505.5206.0706.1206.25
6-06.0006.0706.2406.2906.42
8-06.2006.2706.4406.4907.02
10-06.4006.4707.0407.0907.22
12-07.0007.0307.1007.2807.3307.46
14-07.2007.2307.3007.4807.5308.06
16-07.4007.4307.5008.0808.1308.26
18-08.0008.0308.1008.2808.3308.46
20-08.2008.2308.3008.4808.5309.06
22-08.4008.4308.5009.0809.1309.26
24-09.0009.0309.1009.2809.3309.46
26-09.2009.2309.3009.4809.5310.06
28-10.0010.0310.1010.2810.3310.46
30-10.3010.3310.4010.5811.0311.16
32-11.0011.0311.1011.2811.3311.46
34-11.3011.3311.4011.5812.0312.16
36-12.0012.0312.1012.2812.3312.46
38-12.3012.3312.4012.5813.0313.16
40-13.0013.0313.1013.2813.3313.46
42-13.3013.3313.4013.5814.0314.16
44-14.0014.0314.1014.2814.3314.46
46-14.2014.2314.3014.4814.5315.06
48-14.4014.4314.5015.0815.1315.26
50N15.0015.0315.1015.2815.3315.46
52-15.2015.2315.3015.4815.5316.06
54-15.4015.4315.5016.0816.1316.26
56-16.0016.0316.1016.2816.3316.46
58N16.2016.2316.3016.4816.5317.06
60-16.4016.4316.5017.0817.1317.26
62-17.0017.0317.1017.2817.3317.46
64-17.2517.2817.3517.5317.5818.11
66-17.4017.4317.5018.0818.1318.26
68-18.0018.0318.1018.2818.3318.46
70-18.3018.3318.4018.5819.0319.16
72-19.0019.0319.1019.2819.3319.46
74-19.3019.3319.4019.5820.0320.16
76-20.0020.0320.1020.2820.3320.46
78-20.3020.3320.4020.5821.0321.16
80-21.0021.0321.1021.2821.3321.46
82-21.3021.3321.4021.5822.0322.16
84-22.0022.0322.1022.2822.3322.46

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Går från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2, tur 50 kl. 14.55 och tur 58 kl. 16.15.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Skelleftehamn – C – Moröh. – Solbacken
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsviken CNybygg- argatanC Ske-åMoröh CMyntg. 107Varug. Ö/ Solbacken
1-05.0005.0805.1305.3505.4505.47*
3-05.4005.4805.5306.1506.2506.2706.35
5N06.0006.0806.1306.3506.4506.4706.55
7-06.2006.2806.3306.5507.0507.0707.15
9-06.5006.5807.0307.2507.3507.3707.45
11-07.2007.2807.3307.5508.0508.0708.15
13-07.3507.4307.4808.1008.2008.2208.30
15-08.2008.2808.3308.5509.0509.0709.15
17-08.5008.5809.0309.2509.3509.3709.45
19-09.2009.2809.3309.5510.0510.0710.15
21-09.5009.5810.0310.2510.3510.3710.45
23-10.2010.2810.3310.5511.0511.0711.15
25-10.5010.5811.0311.2511.3511.3711.45
27U11.2011.2811.3311.5512.0512.0712.15
29-11.5011.5812.0312.2512.3512.3712.45
31-12.2012.2812.3312.5513.0513.0713.15
33-12.5012.5813.0313.2513.3513.3713.45
35-13.2013.2813.3313.55*
37-13.5013.5814.0314.2514.3514.3714.45
39-14.2014.2814.3314.5515.0515.0715.15
41U14.5014.5815.0315.2515.3515.3715.45
43R15.3015.3815.4316.0516.1516.1716.25
45-16.0016.0816.1316.3516.4516.4716.55
47U16.3016.3816.4317.0517.1517.1717.25
49-17.0017.0817.1317.3517.4517.4717.55
51-17.3017.3817.4318.0518.1518.1718.25
53-18.0018.0818.1318.3518.4518.4718.55
55-18.3018.3818.4319.0519.1519.1719.25
57-19.0019.0819.1319.3519.4519.4719.55
59-19.3019.3819.4320.0520.1520.1720.25
61-20.0020.0820.1320.3520.4520.4720.55
63-20.3020.3820.4321.0521.1521.1721.25
65-21.0021.0821.1321.3521.4521.4721.55
67-21.3021.3821.4322.0522.1522.1722.25
69-22.0022.0822.1322.3522.4522.50*
71-22.3022.3822.4323.05*
73P23.0523.1323.1823.40*
75-23.2523.3323.3823.59*
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
N = Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
R = Går kl. 15.15 från Rönnskär, Hyttstuga 3 och runt området, tur 43.
P = Går från portvakten Rönnskär 23.00, tur 73.
U = Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar) 5 min före avgångstid Ske-hamn Centrum.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – Moröh. – C – Skelleftehamn
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Varug Ö/ SolbackenMyntg 107Moröh CC Ske-åNyåkersb.Ursviken CSkehamn C
2-05.0005.0705.1505.35
4R05.1005.1205.2505.3205.4006.00
6P06.0006.0706.1506.35
8U05.5505.5706.1006.1706.2506.45
10-06.2506.2706.4006.4706.5507.15
12-06.3506.4006.4206.5507.0207.1007.30
14-07.2007.2507.2707.4007.4707.5508.15
16-07.5007.5507.5708.1008.1708.2508.45
18U08.2008.2508.2708.4008.4708.5509.15
20-08.4508.5008.5209.0509.1209.2009.40
22-09.2009.2509.2709.4009.4709.5510.15
24-09.5009.5509.5710.1010.1710.2510.45
26U10.2010.2510.2710.4010.4710.5511.15
28-10.5010.5510.5711.1011.1711.2511.45
30-11.2011.2511.2711.4011.4711.5512.15
32-11.5011.5511.5712.1012.1712.2512.45
34-12.2012.2512.2712.4012.4712.5513.15
36-12.5012.5512.5713.1013.1713.2513.45
38-13.2013.2513.2713.4013.4713.5514.15
40-13.5013.5513.5714.1014.1714.2514.45
42R14.3014.3714.4515.05
44-15.0015.0515.0715.2015.2715.3515.55
46U15.2515.3015.3215.4515.5216.0016.20
48-16.0016.0516.0716.2016.2716.3516.55
50N16.3016.3516.3716.5016.5717.0517.25
52-17.0017.0517.0717.2017.2717.3517.55
54-17.3017.3517.3717.5017.5718.0518.25
56-18.0018.0518.0718.2018.2718.3518.55
58-18.3018.3518.3718.5018.5719.0519.25
60-19.0019.0519.0719.2019.2719.3519.55
62-19.3019.3519.3719.5019.5720.0520.25
64-20.0020.0520.0720.2020.2720.3520.55
66-20.3020.3520.3720.5020.5721.0521.25
68-21.0021.0521.0721.2021.2721.3521.55
70-21.3021.3521.3721.5021.5722.0522.25
72P22.1022.1522.1722.3022.3722.4523.05
74-22.3022.3522.3722.5022.5723.0523.20
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
R = Går till Rönnskär, in och runt området.
P = Går till Rönnskär, portvakten.
N = Går 16.25 från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2, tur 50.
U = Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Klintfors – C – Sunnanå – Hammarängen
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Stenbackav.RågvägenKlockarh.Centrum Ske-åOrrvägenPlåtvägen
3-05.4505.4805.5206.0506.1206.25
5-06.1506.1806.2206.3506.4206.55
7-06.3006.3306.3706.5006.5707.10
9-07.1507.1807.2207.3507.4207.55
11-07.4007.4307.4708.0008.0708.20
13-08.1008.1308.1708.3008.3708.50
15-08.4508.4808.5209.0509.1209.25
17-09.4509.4809.5210.0510.1210.25
19-10.3010.3310.3710.5010.5711.10
21-11.3011.3311.3711.5011.5712.10
23-12.3012.3312.3712.5012.5713.10
25-13.1513.1813.2213.3513.4213.55
27-14.1514.1814.2214.3514.4214.55
29-14.4514.4814.5215.0515.1215.25
31-15.1515.1815.2215.3515.4215.55
33-15.5015.5315.5716.1016.1716.30
35-16.1516.1816.2216.3516.4216.55
37-16.4516.4816.5217.0517.1217.25
39-17.1517.1817.2217.3517.4217.55
41-17.4517.4817.5218.0518.1218.25
43-18.1518.1818.2218.3518.4218.55
45-18.4518.4818.5219.0519.1219.25
47-19.4519.4819.5220.0520.1220.25
49-20.3020.3320.3720.5020.5721.10
51-21.2021.2321.2721.4021.4722.00
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Hammarängen – Sunnanå – C  – Klintfors
Må-fre

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:PlåtvägenOrrvägenCentrum Ske-åKlockarh.RågvägenStenbackav.
4-05.4505.5206.0506.1106.1506.25
6-06.2506.3206.4506.5106.5507.05
8-07.0007.0707.2007.2607.3007.40
10-07.2007.2707.4007.4607.5008.00
12-08.0008.0708.2008.2608.3008.40
14-08.3008.3708.5008.5609.0009.10
16-09.0009.0709.2009.2609.309.40
18-09.3009.3709.5009.5610.0010.10
20-10.3010.3710.5010.5611.0011.10
22-11.3011.3711.5011.5612.0012.10
24-12.3012.3712.5012.5613.0013.10
26-13.3013.3713.5013.5614.0014.10
28-14.1514.2214.3514.4114.4514.55
30-15.0015.0715.2015.2615.3015.40
32-15.3015.3715.5015.5616.0016.10
34-16.0016.0716.2016.2616.3016.40
36-16.3016.3716.5016.5617.0017.10
38-17.0017.0717.2017.2617.3017.40
40-17.3017.3717.5017.5618.0018.10
42-18.0018.0718.2018.2618.3018.40
44-18.3018.3718.5018.5619.0019.10
46-19.0019.0719.2019.2619.3019.40
48-19.3019.3719.5019.5620.0020.10
50-20.3020.3720.5020.5621.0021.10
52-21.2021.2721.4021.4621.5022.00
54-22.0022.0722.20*
Tom tabellcell = trafikeras ej!

* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Nattrafik Fredag & Lördag

C – Torsgatan – Bergsbyn – Skellefteh.

Nattrafik fredag & lördag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Centrum Ske-åTorsg.Nyåkersb.Ursvikens CSkehamn C
1, 9M23.3023.3223.3823.4500.10
3, 11M00.2000.2200.2800.3501.00
5, 13M01.1501.1701.2301.3001.55
7, 15M02.1502.1702.2302.3002.55
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommarafton.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommardagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Skellefteh. – Bergsbyn – Torsgatan – C

Nattrafik fredag & lördag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsvikens CNybyggarg.Torsg.Centrum Ske-å
2, 8M00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10M01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12M02.0002.0802.1302.3502.40
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar, förklaring visas längst ner under resp. tidtabell.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommarafton.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag. Det betyder följaktigen att linje 12 inte går midsommardagen.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Lördag & Söndag

Anderstorp – C – Morö Backe – Solbacken

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Fäbodg.Coop ForumCentrum Ske-åMoröb. CVårgatanVarug. Ö/Solbacken
83, 119-06.2006.2506.3506.4506.5006.56
85, 121-07.0007.0507.1807.2807.3307.46
87, 123-08.0508.1008.2308.3308.3808.51
89, 125-09.0509.1009.2309.3309.3809.51
91, 127-10.0510.1010.2310.3310.3810.51
93, 129-11.0511.1011.2311.3311.3811.51
95, 131-12.0512.1012.2312.3312.3812.51
97, 133-13.0513.1013.2313.3313.3813.51
99, 135-14.0514.1014.2314.3314.3814.51
101, 137M15.0515.1015.2315.3315.3815.51
103, 139M16.0516.1016.2316.3316.3816.51
105, 141M17.0517.1017.2317.3317.3817.51
107, 143M18.0518.1018.2318.3318.3818.51
109, 145M19.0519.1019.2319.3319.3819.51
111, 147M20.0520.1020.2320.3320.3820.51
113, 149M21.0521.1021.2321.3321.3821.51
115, 151M22.0522.1022.2322.3322.38*
117M, L23.0523.1023.23*
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
L = Går endast lördagar (ej söndagar).
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Solbacken – Morö Backe – C – Anderstorp

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Varug. Ö/ SolbackenVårgatanMoröb. CCentrum Ske-åCoop ForumFäbodg.
86, 12206.2006.2506.4006.4506.56
88, 12407.0007.0307.1007.2807.3307.46
90, 12608.0508.0808.1508.3308.3808.51
92, 12809.0509.0809.1509.3309.3809.51
94, 13010.0510.0810.1510.3310.3810.51
96, 13211.0511.0811.1511.3311.3811.51
98, 13412.0512.0812.1512.3312.3812.51
100, 136-13.0513.0813.1513.3313.3813.51
102, 138-14.0514.0814.1514.3314.3814.51
104, 140M15.0515.0815.1515.3315.3815.51
106, 142M16.0516.0816.1516.3316.3816.51
108, 144M17.0517.0817.1517.3317.3817.51
110, 146M18.0518.0818.1518.3318.3818.51
112, 148M19.0519.0819.1519.3319.3819.51
114, 150M20.0520.0820.1520.3320.3820.51
116, 152M21.0520.0821.1521.3321.3821.51
118, 154M22.0522.0822.1522.3322.3822.51
120, 156M22.4722.5223.10*

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Skellefteh. – Bergsbyn – C – Morön – Solbacken

Lördag & söndag
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsviken CNybygg- argatanSke-å CMoröh. CMyntg. 107Varug. Ö/ Solbacken
77, 113P06.0006.0806.1306.3506.4506.4706.55
79, 115-07.0007.0807.1307.3507.4507.4707.55
81, 117-08.0008.0808.1308.3508.4508.4708.55
83, 119-09.0009.0809.1309.3509.4509.4709.55
85, 121-10.0010.0810.1310.3510.4510.4710.55
87, 123-11.0011.0811.1311.3511.4511.4711.55
89, 125-12.0012.0812.1312.3512.4512.4712.55
91, 127-13.0013.0813.1313.3513.4513.4713.55
93, 129-14.0014.0814.1314.3514.4514.4714.55
95, 131P15.0015.0815.1315.3515.4515.4715.55
97, 133M16.0016.0816.1316.3516.4516.4716.55
99, 135M17.0017.0817.1317.3517.4517.4717.55
101, 137M18.0018.0818.1318.3518.4518.4718.55
103, 139M19.0019.0819.1319.3519.4519.4719.55
105, 141M20.0020.0820.1320.3520.4520.4720.55
107, 143M21.0021.0821.1321.3521.4521.4721.55
109, 145M22.0022.0822.1322.3522.4522.47*
111, 147M23.0023.0823.1323.35*

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:

P = Går från portvakten Rönnskär 5 min före avgångstid i Ske-hamn centrum (tur 77/113 & tur 95/131).
M = Går ej midsommarafton.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – Morön – C – Bergsbyn – Skelleftehamn

Lördag & söndag
Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr: Anm:Varug. Ö/ SolbackenMyntg. 107Moröh. CSke-å CNyåkersb.Ursviken CSkehamn C
76, 114P05.2005.2705.3505.55
78, 116-06.0506.0706.2006.2706.3506.55
80, 118-07.0007.0507.0707.2007.2707.3507.55
82, 120-08.0008.0508.0708.2008.2708.3508.55
84, 122-09.0009.0509.0709.2009.2709.3509.55
86, 124-10.0010.0510.0710.2010.2710.3510.55
88, 126-11.0011.0511.0711.2011.2711.3511.55
90, 128-12.0012.0512.0712.2012.2712.3512.55
92, 130-13.0013.0513.0713.2013.2713.3513.55
94, 132P14.0014.0514.0714.2014.2714.3514.55
96, 134-15.0015.0515.0715.2015.2715.3515.55
98, 136M16.0016.0516.0716.2016.2716.3516.55
100, 138M17.0017.0517.0717.2017.2717.3517.55
102, 140M18.0018.0518.0718.2018.2718.3518.55
104, 142M19.0019.0519.0719.2019.2719.3519.55
106, 144M20.0020.0520.0720.2020.2720.3520.55
108, 146M21.0021.0521.0721.2021.2721.3521.55
110, 148M22.0022.0522.0722.2022.2722.3522.55
112, 150M23.0523.0723.20*

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
P = Går till Rönnskär, portvakten.
M = Går ej midsommarafton.

Klintfors – C – Sunnanå – Hammarängen

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr: Anm:Stenbackav.RågvägenKlockarh.Centrum Ske-åOrrvägenPlåtvägen
53, 73-07.2507.3207.45
55, 75-08.5008.5308.5709.1009.1709.30
57, 77-10.2010.2310.2710.4010.4711.00
59, 79-11.5011.5311.5712.1012.1712.30
61, 81-13.2013.2313.2713.4013.4714.00
63, 83-14.5014.5314.5715.1015.1715.30
65, 85M16.2016.2316.2716.4016.4717.00
67, 87M17.5017.5317.5718.1018.1718.30
69, 89M19.2019.2319.2719.4019.4720.00
71, 91M20.5020.5320.5721.1021.1721.30
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Hammarängen – Sunnanå – C – Klintfors

Lördag & söndag

Giltig från och med 2019-04-29 t.o.m 2019-06-23

Tur nr:Anm:PlåtvägenOrrvägenCentrum Ske-åKlockarh.RågvägenStenbackav.
56, 74-08.0008.0708.2008.2608.3008.40
58, 76-09.3009.3709.5009.5610.0010.10
60, 78-11.0011.0711.2011.2611.3011.40
62, 80-12.3012.3712.5012.5613.0013.10
64, 82-14.0014.0714.2014.2614.3014.40
66, 84M15.3015.3715.5015.5616.0016.10
68, 86M17.0017.0717.2017.2617.3017.40
70, 88M18.3018.3718.5018.5619.0019.10
72, 90M20.0020.0720.2020.2620.3020.40
Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Specialtecken/anmärkningar:
M = Går ej midsommarafton.

Trafikinskränkningar Vår & Sommar 2019:
Röda dagar går trafiken som söndag.
Midsommarafton 21/6 går trafiken som lördag fram till 15.00, därefter ingen trafik.
Midsommardagen 22/6 går trafiken som söndag.

Tidtabeller Sommartid

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Flikarna nedan visar linjetrafiken i båda färdriktningarna.

Måndag – Fredag

Atorp – C – Solbacken

Måndag-Fredag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Fäbodg.Coop ForumC Ske-åMoröb CVårgVarug Ö/ Solbacken
1N06.2006.2506.3506.4506.5006.58
3-07.1007.1507.2807.3807.4307.56
5-08.0508.1008.2308.3308.3808.51
7-09.0509.1009.2309.3309.3809.51
9-10.0510.1010.2310.3310.3810.51
11-11.0511.1011.2311.3311.3811.51
13-12.0512.1012.2312.3312.3812.51
15-13.0513.1013.2313.3313.3813.51
17-14.0514.1014.2314.3314.3814.51
19-15.0515.1015.2315.3315.3815.51
21-16.0516.1016.2316.3316.3816.51
23-17.0517.1017.2317.3317.3817.51
25-18.0518.1018.2318.3318.3818.51
27-19.0519.1019.2319.3319.3819.51
29-20.0520.1020.2320.3320.3820.51
31-21.0521.1021.2321.3321.3821.51
33-22.0522.1022.2322.3322.38*
35-22.5022.5523.08*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N= Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – C – Anderstorp

Måndag-Fredag

Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Varug Ö/ SolbackenVårgMoröb CC Ske-åCoop ForumFäbodg
2-05.4505.5006.05*
4-06.1506.2206.3006.3506.48
6-07.0007.0307.1007.2807.3307.46
8-08.0508.0808.1508.3308.3808.51
10-09.0509.0809.1509.3309.3809.51
12-10.0510.0810.1510.3310.3810.51
14-11.0511.0811.1511.3311.3811.51
16-12.0512.0812.1512.3312.3812.51
18-13.0513.0813.1513.3313.3813.51
20-14.0514.0814.1514.3314.3814.51
22N15.0515.0815.1515.3315.3815.51
24N16.0516.0816.1516.3316.3816.51
26-17.0517.0817.1517.3317.3817.51
28-18.0518.0818.1518.3318.3818.51
30-19.0519.0819.1519.3319.3819.51
32-20.0520.0820.1520.3320.3820.51
34-21.0521.0821.1521.3321.3821.51
36-22.0522.0822.1522.3322.3822.50

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N= Går från Serviceg. hpl 1 via Serviceg. hpl 2- tur 22 kl. 15.00, tur 24 kl. 16.00.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Ske.hamn – C – Moröh – Solb.

Måndag-Fredag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr: Anm:Skehamn CUrsviken CNybyggargCSke-åMoröh CMyntg107Varug Ö/ Solbacken
1N05.5005.5806.0306.2506.3506.3706.45
3-06.1006.1806.2306.4506.5506.5707.05
5-06.5006.5807.0307.2507.3507.3707.45
7-07.1007.1807.2307.4507.5507.5708.05
9-07.5007.5808.0308.2508.3508.3708.45
11-08.1008.1808.2308.4508.5508.5709.05
13-09.0009.0809.1309.3509.4509.4709.55
15-09.2009.2809.3309.5510.0510.0710.15
17-10.0010.0810.1310.3510.4510.4710.55
19-11.0011.0811.1311.3511.4511.4711.55
21-12.0012.0812.1312.3512.4512.4712.55
23-13.0013.0813.1313.3513.4513.4713.55
25-14.0014.0814.1314.3514.4514.4714.55
27P15.0015.0815.1315.3515.4515.4715.55
29-16.0016.0816.1316.3516.4516.4716.55
31U16.2016.2816.3316.5517.0517.0717.15
33-17.0017.0817.1317.3517.4517.4717.55
35-17.2017.2817.3317.5518.0518.0718.15
37-18.0018.0818.1318.3518.4518.4718.55
39-18.2018.2818.3318.5519.0519.0719.15
41-19.0019.0819.1319.3519.4519.4719.55
43-19.2019.2819.3319.5520.0520.0720.15
45-20.0020.0820.1320.3520.4520.4720.55
47-21.0021.0821.1321.3521.4521.4721.55
49-22.0022.0822.1322.3522.4522.47*
51-23.1523.2323.2823.50*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N
= Färdväg på Solbacken: Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1 – Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
P= Går från portvakten Rönnskär 14.55 tur 27.
U= Går från Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar), 5 min före avgångstid Skelleftehamn C.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solb – Moröh – C – Ske.hamn

Måndag-Fredag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr.Anm:Varug Ö/ SolbackenMyntg 107Moröh CC Ske-åNyåkersbUrsviken CSkehamn C
2-05.0005.0105.1005.1705.2205.45
4P05.1505.1605.2505.3205.3706.00
6U06.0006.0206.1006.1706.2206.45
8-06.1506.1706.3006.3706.4207.05
10-06.5006.5506.5707.1007.1707.2207.45
12-07.1007.1507.1707.3007.3707.4208.05
14-08.0008.0508.0708.2008.2708.3208.55
16-08.2008.2508.2708.4008.4708.5209.15
18-09.0009.0509.0709.2009.2709.3209.55
20-10.0010.0510.0710.2010.2710.3210.55
22-11.0011.0511.0711.2011.2711.3211.55
24-12.0012.0512.0712.2012.2712.3212.55
26-13.0013.0513.0713.2013.2713.3213.55
28P14.0014.0514.0714.2014.2714.3214.55
30-15.0015.0515.0715.2015.2715.3215.55
32-15.4015.4715.5216.15
34-16.0016.0516.0716.2016.2716.3216.55
36N16.2016.2516.2716.4016.4716.5217.15
38-17.0017.0517.0717.2017.2717.3217.55
40-17.2017.2517.2717.4017.4717.5218.15
42-18.0018.0518.0718.2018.2718.3218.55
44-18.2018.2518.2718.4018.4718.5219.15
46-19.0019.0519.0719.2019.2719.3219.55
48-20.0020.0520.0720.2020.2720.3220.55
50-21.0021.0521.0721.2021.2721.3221.55
52-22.1522.2022.2222.3522.4722.5223.10

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär, portvakten.
U= Går till Näsuddsvägen (f.d Utternbåtar).
N= Går 16.15 från Serviceg.
hpl 1 via Serviceg. hpl 2 tur 36.

Klintfors – Mobacken – Sj.dalen – C – Sunnanå – Hammarängen

Måndag-Fredag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:StenbackavKlockarhC Ske-åOrrvägPlåtv
1-06.2006.2706.4006.4707.00
3-07.5007.5708.1008.1708.30
5-09.2009.2709.4009.4710.00
7-10.5010.5711.1011.1711.30
9-12.2012.2712.4012.4713.00
11-13.5013.5714.1014.1714.30
13-15.2015.2715.4015.4716.00
15-16.5016.5717.1017.1717.30
17-18.2018.2718.4018.4719.00
19-19.5019.5720.1020.1720.30
21-21.1021.1721.3021.3721.50
Tom tabellcell = trafikeras ej!

Hammarängen – Sunnanå – C – Mobacken – Klintfors

Måndag-Fredag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:PlåtvOrrvC Ske-åKlockarhStenbackav
2-07.0007.0707.2007.2607.40
4-08.3008.3708.5008.5609.10
6-10.0010.0710.2010.2610.40
8-11.3011.3711.5011.5612.10
10-13.0013.0713.2013.2613.40
12-14.3014.3714.5014.5615.10
14-16.0016.0716.2016.2616.40
16-17.3017.3717.5017.5618.10
18-19.0019.0719.2019.2619.40
20-20.3020.3720.5020.5621.10
22-21.5021.5722.1022.1622.30

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Nattrafik fredag – lördag

C – Torsg – Bergsbyn – Skellefteh

Nattrafik Fredag & Lördag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Centrum Ske-åTorsg.Nyåkersb.Ursvikens CSkehamn C
1, 9M23.3023.3223.3823.4500.10
3, 11M00.2000.2200.2800.3501.00
5, 13M01.1501.1701.2301.3001.55
7, 15M02.1502.1702.2302.3002.55

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M= Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort
och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Skellefteh – Bergsbyn – Torsg – C

Nattrafik Fredag & Lördag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsvikens CNybyggarg.Torsg.Centrum Ske-å
2, 8M00.2000.2800.3300.5501.00
4, 10M01.1001.1801.2301.4501.50
6, 12M02.0002.0802.1302.3502.40

Tom tabellcell = trafikeras ej!
Specialtecken/anmärkningar:
M= Går ej midsommarafton.
INFO:
Nattrafiken går natt mot lördag och natt mot söndag enl. ovan.

Nattaxa
Nattaxa gäller enbart vid enkelbiljett på linje 12, se sidan 4 för prisexempel vuxen. För resenärer med rabattkort
och periodkort gäller ordinarie taxa även på linje 12.

Lördag & Söndag

Anderst. – C – Morö Backe – Solbacken

Lördag & Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:FäbodgCoop ForumC Ske-åMoröb CentrumVårgVarug Ö/ Solbacken
37,55-06.2006.2506.3506.4506.5006.56
39,57-08.0508.1008.2308.3308.3808.51
41,59-10.0510.1010.2310.3310.3810.51
43,61-12.0512.1012.2312.3312.3812.51
45,63-14.0514.1014.2314.3314.3814.51
47,65-16.0516.1016.2316.3316.3816.51
49,67-18.0518.1018.2318.3318.3818.51
51,69-20.0520.1020.2320.3320.3820.51
53,71-22.0522.1022.2322.3322.38*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N= Färdväg på Solbacken:
Solbacksvägen – Serviceg. hpl 1
– Serviceg. hpl 2 – Varugatan Ö.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – Morö Backe – C – Anderst.

Lördag & Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Varug Ö/ SolbackenVårgMoröb CC Ske-åCoop ForumFäbodg
38, 56-07.0007.0307.1007.2807.3307.46
40, 58-09.0509.0809.1509.3309.3809.51
42, 60-11.0511.0811.1511.3311.3811.51
44, 62-13.0513.0813.1513.3313.3813.51
46, 64-15.0515.0815.1515.3315.3815.51
48, 66-17.0517.0817.1517.3317.3817.51
50, 68-19.0519.0819.1519.3319.3819.51
52, 70-21.0521.0821.1521.3321.3821.51
54, 72-22.4522.5223.10*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
N= Går från Serviceg. hpl 1 via
Serviceg. hpl 2- tur 22 kl. 15.00,
tur 24 kl. 16.00.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Skellefteh. – Bergsbyn – C – Morön – Solbacken

Lördag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsviken CNybyggargC Ske-åMoröh CMyntg 107Varug Ö/ Solbacken 
53P05.5005.5806.0306.2506.3506.3706.45
55-08.0008.0808.1308.3508.4508.4708.55
57-09.0009.0809.1309.3509.4509.4709.55
59-10.0010.0810.1310.3510.4510.4710.55
61-11.0011.0811.1311.3511.4511.4711.55
63-12.0012.0812.1312.3512.4512.4712.55
65-14.0014.0814.1314.3514.4514.4714.55
67P15.0015.0815.1315.3515.4515.4715.55
69-16.0016.0816.1316.3516.4516.4716.55
71-17.0017.0817.1317.3517.4517.4717.55
73-18.0018.0818.1318.3518.4518.4718.55
75-20.0020.0820.1320.3520.4520.4720.55
77-22.0022.0822.1322.3522.4322.45*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går från portvakten Rönnskär 05.45 tur 53, 14.55 tur 67.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – Morön – C – Bergsbyn – Skellefteh.

Lördag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr: Anm:Varug Ö/SolbackenMyntg 107Moröh CC Ske-åNyåkersbUrsviken CSkehamn C
54P05.0005.0105.0905.1605.2105.44
56-07.0007.0507.0707.2007.2707.3207.55
100-08.1008.1208.2008.2708.3208.55
58-09.0009.0509.0709.2009.2709.3209.55
60-10.0010.0510.0710.2010.2710.3210.55
62-11.0011.0511.0711.2011.2711.3211.55
64-13.0013.0513.0713.2013.2713.3213.55
66P14.0014.0514.0714.2014.2714.3214.55
68-15.0015.0515.0715.2015.2715.3215.55
70-16.0016.0516.0716.2016.2716.3216.55
72-17.0017.0517.0717.2017.2717.3217.55
74-19.0019.0519.0719.2019.2719.3219.55
76-21.0021.0521.0721.2021.2721.3221.55
78-22.4522.4723.00*

 Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär,portvakten.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Skellefteh. – Bergsbyn – C – Morön – Solbacken

Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Skehamn CUrsviken CNybyggargC Ske-åMoröh CMyntgatan 107Varug Ö/ Solbacken 
79-05.5005.5806.0306.2506.3506.3706.45
81-08.0008.0808.1308.3508.4508.4708.55
83-10.0010.0810.1310.3510.4510.4710.55
89-12.0012.0812.1312.3512.4512.4712.55
91-14.0014.0814.1314.3514.4514.4714.55
93-16.0016.0816.1316.3516.4516.4716.55
99-18.0018.0818.1318.3518.4518.4718.55
101-20.0020.0820.1320.3520.4520.4720.55
103-22.0022.0822.1322.3522.4522.47*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går från portvakten Rönnskär 05.45 tur 53,
14.55 tur 67.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Solbacken – Morön – C – Bergsbyn – Ske.hamn.

Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:Varug Ö/ SolbackenMyntg 107Moröh CC Ske-åNyåkersbUrsviken CSkehamn C
80-05.0005.0105.0905.1605.2105.44
82-07.0007.0507.0707.2007.2707.3207.55
86-09.0009.0509.0709.2009.2709.3209.55
88-11.0011.0511.0711.2011.2711.3211.55
90-13.0013.0513.0713.2013.2713.3213.55
92-15.0015.0515.0715.2015.2715.3215.55
94-17.0017.0517.0717.2017.2717.3217.55
96-19.0019.0519.0719.2019.2719.3219.55
98-21.0021.0521.0721.2021.2721.3221.55

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
P= Går till Rönnskär,portvakten.
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Klintfors – C – Sunnanå – Hammaräng.

Lördag & Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:StenbackavKlockarhC Ske-åOrrvPlåtv
23, 41-08.0008.0708.2008.2708.40
25, 43-09.4009.4710.0010.0710.20
27, 45-11.1011.1711.3011.3711.50
29, 47-12.5012.5713.1013.1713.30
31, 49-14.3014.3714.5014.5715.10
33, 51-16.2016.2716.4016.4717.00
35, 53-18.0018.0718.2018.2718.40
37, 55-19.3019.3719.5019.5720.10
39, 57-21.1021.1721.3021.3721.50

Tom tabellcell = trafikeras ej!Hammaräng. – Sunnanå – C – Klintfors

Lördag & Söndag
Giltig från och med 2019-06-24 till och med 2019-08-18

Tur nr:Anm:PlåtvOrrvC Ske-åKlockarhStenbackav
24, 44-07.2007.2707.4007.4608.00
26, 46-08.5008.5709.1009.1609.30
28, 48-10.3010.3710.5010.5611.10
30, 50-12.0012.0712.2012.2612.40
32, 52-13.4013.4714.0014.0614.20
34, 54-15.2015.2715.4015.4616.00
36, 56-17.1017.1717.3017.3617.50
38, 58-18.4018.4719.0019.0619.20
40, 60-20.3020.3720.5020.5621.10
42, 62-21.5021.5722.10*

Tom tabellcell = trafikeras ej!

Specialtecken/anmärkningar:
*= Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.