Biljetter & priser

Biljetter & priser

Priserna gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare. Nya aktiverings- och giltighetstider från 2023-03-13.

Gör gärna ditt biljettköp via vår app eller vår webbshop. Ju fler som köper digitala biljetter i förväg, desto snabbare och smidigare går bussresan!

Här nedan hittar du våra olika biljettyper, var du kan köpa dem och vad de kostar:

Prisguide

ENKELBILJETT för dig som reser enstaka gånger
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Enkelbiljetten gäller för en resa på en sträcka. Smidigast är att köpa din enkelbiljett i Skellefteå buss app, där du får ett digitalt färdbevis med en QR-kod. Du har då fri övergång inom en timme inom hela Skellefteå Lokaltrafik. Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. Du kan även betala med kort direkt på bussen. Då ingår dock ingen fri övergång, utan du köper en ny biljett om du ska byta buss. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna visa legitimation vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

Pris, per resa - hela Skellefteå Lokaltrafik

Vuxen (26-64 år) Ombordpris (ej övergång) 38:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 28:-

Senior (65+ år)  Ombordpris (ej övergång) 32:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 22:-

Ungdom (20-25 år) Ombordpris (ej övergång) 32:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 22:-

Barn (7-19 år) Ombordpris 17:- (ej övergång)  Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 17:-

Giltighet, Enkelbiljett köpt på Reseinfo:
Från och med 2023 03 13: Resan måste göras inom 6 månader efter köpet. Giltighet, en resa ej övergång.

Giltighet, Enkelbiljett köpt på bussen:
Från och med 2023 03 13: Resan görs direkt vid köp. Giltighetstid, en resa ej övergång.

Återbetalning, Enkelresa: Outnyttjade/förfallna Enkelresor återbetalas inte. Kortämne återköps inte.

RESKASSA för dig som vill vara flexibel
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Reskassa är en valfri summa pengar mellan 1 -300 kr som laddas på ett busskort och kan användas på valfri linje och sträcka inom stadstrafiken. Kortet är inte personligt och inte bundet till vuxen/ungdom/senior. Reskassa passar därför bra för exempelvis en familj att dela på, om man åker olika ofta och åt olika håll. När du vill åka så säger du till chauffören att du har reskassa. Då dras priset enligt nedan från kortet. För att kunna åka till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Fri övergång inom Skellefteå Lokaltrafik gäller inom en timme. Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. Övergångsbiljetten läggs direkt på kortet. Det betyder att när du stiger på bussen på andra sträckan så behöver du bara ”blippa” i biljettmaskinen.
Reskassekortet kan du köpa ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du en avgift på 25 konor för att få själva kortet. Har du ett rabatt- eller periodkort sedan tidigare kan det också användas för reskassa. Du laddar enklast kortet med reskassa i vår webbshop, där du också kan kolla saldo. 

Pris per resa - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år): 27:-

Senior (65+ år): 22:-

Ungdom (20-25 år): 22:-

Barn (7-19 år): 13:-

Giltighetstid, Reskassa:
Giltig 10 år från inköpsdag.
Återbetalning, Reskassa: Outnyttjad/förfallen Reskassa återbetalas inte. Biljettämnet återbetalas inte.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
RABATTKORT för dig som åker då och då
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Du köper 6 eller 10 resor åt gången. Rabattkortet kan du köpa ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du en avgift på 25 konor för att få själva kortet. Du kan fylla på kortet med nya rabattresor i vår webbshop, där du får dem till bäst pris, eller ombord på bussen till en lite högre kostnad. Rabattkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa rabattresor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Med rabattkortet har du fri övergång inom en timme (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen)

Pris per resa - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år) Ombordpris 27:- Förköpspris (webb) 21:-

Senior (65+ år)  Ombordpris 22:- Förköpspris (webb) 18:-

Ungdom (20-25 år) Ombordpris 22:- Förköpspris (webb) 18:-

Barn (7-19 år) Ombordpris 13:- Förköpspris (webb) 13:-

Giltighet, Rabattkort:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet annars förfaller produkten. Giltighetstiden för kortet är 90 dagar efter första resan.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet annars förfaller produkten. Giltighetstiden för kortet är 12 månader efter första resan.

Återbetalning, Rabattkort:
Förfallna Rabattresor återbetalas inte.
Outnyttjade Rabattkortsresor kan återbetalas men en expeditionsavgift på 75kr tas ut per busskort/biljett.Återbetalning sker på Skellefteå Reseinfo, S.Järnvägsgatan 29.
Biljettämnet återköps inte.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
PERIODKORT för dig som åker ofta
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Periodkortet passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola varje veckodag. Det gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar inom Skellefteå Lokaltrafik, dessutom gäller det på Flygbussen! Periodkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa periodkort ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod i vår webbshop, i appen eller på bussen. Det är alltid billigast att köpa biljetten innan du kliver på bussen, i vår webbshop eller i appen. Då går det snabbt vid påstigning vilket även andra resenärer uppskattar!

Pris per 30 dagars period - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år) Ombordpris 600:- Förköpspris (app & webb) 520:-

Senior (65+ år)  Ombordpris 520:- Förköpspris (app & webb) 460:-

Ungdom (20-25 år) Ombordpris 520:- Förköpspris (app & webb) 460:-

Barn (7-19 år) Ombordpris 380:- Förköpspris (app & webb) 380:-

Giltighet, Periodkort:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Återbetalning, Periodkort:
Outnyttjade/förfallna Periodkort återbetalas inte.
Påbörjade Periodkort återbetalas inte.
Ej påbörjade Periodkort återbetalas med det kvarvarande värdet minus en expeditionsavgift på 75kr, Återbetalning sker på Skellefteå Reseinfo, S.Järnvägsgatan 29. Busskortämnet återbetalas inte.
Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg, då erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75kr per busskort. Busskortämnet återköps ej. Återbetalning sker via Skellefteå buss, kontakta oss via mail info@skebuss.se

Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
Läs mer
PERIODKORT FLEX för dig som åker max 10 dagar under en 30-dagarsperiod
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Periodkort FLEX passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola max 10 dagar på en 30 dagarsperiod. Det gäller för obegränsat antal resor under de 10 dagarna som du väljer att åka inom Skellefteå Lokaltrafik. Periodkort FLEX är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkort FLEX köper du ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod i vår webbshop, i appen eller på bussen.

Pris - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år) Ombordpris 360:- Förköpspris (app & webb) 360:-

Senior (65+ år)  Ombordpris 290:- Förköpspris (app & webb) 290:-

Ungdom (20-25 år) Ombordpris 290:- Förköpspris (app & webb) 290:-

Barn (7-19 år) Ombordpris 200:- Förköpspris (app & webb) 200:-

Giltighet, Periodkort FLEX:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Återbetalning, Periodkort:
Påbörjade Periodkort FLEX återbetalas ej. Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg, då erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75kr per busskort. Kortämnet återköps ej. Återbetalning sker på Skellefteå Reseinfo, S.Järnvägsgatan 29.
Outnyttjade/förfallna Periodkort återbetalas inte.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
Läs mer
ÅRSKORT
Från och med 2024-02-01 tas inga nya ansökningar om årskort emot. Detta med anledning av det nya biljett- och betalsystem som vi arbetar med att ta fram, där vi kommer att erbjuda andra typer av produkter.

Är du redan årskortskund?
Du kommer inte i nuläget att påverkas av att vi slutat ta emot nya årskortskunder. Ditt befintliga årskort kommer att fortsätta att fungera till dess att vi bytt ut nuvarande betalsystem eller om du säger upp ditt avtal innan dess. Information kommer att skickas ut när det blir aktuellt.

Kontakt
Epost: arskort@tabussen.nu
Avtal och villkor
BESÖKSKORT 24 tim eller 72 tim
Fr.o.m 2021 12 01 och tills vidare:
Besökskortet passar dig som åker flera sträckor under en begränsad tid, välj ett eller tre dygn.

Besökskortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa besökskort ombord på bussen, i vår webbshop (förutsätter att du redan har ett busskort, 25:-) eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva busskortet (köps på bussen eller busstationen). När perioden gått ut kan du betala för ett nytt besökskort vår webbshop eller på bussen.

Pris - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år) 24 tim besökskort 75:- 72 tim besökskort 155:-

Giltighet, Besökskort:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 7 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Giltighetstid 24 eller 72 timmar efter första resan.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Giltighetstid 24 eller 72 timmar efter första resan.

Återbetalning, Besökskort: Besökskort återbetalas ej. Outnyttjade/förfallna Besökskort återbetalas ej.
Borttappat kort 72 timmar ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 

Det här är kostnadsfritt!

– Två barn under 7 år åker gratis tillsammans med en betalande resenär. Om barn under 7 år ska resa ensamma utan medföljare betalar de barnbiljett. För barn i grupp, till exempel en förskolegrupp, gäller att alla behöver lösa biljett.
– Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge (exempelvis kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel) går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats. Den förvaras på golvet och den får inte blockera en sittplats eller ta plats i mittgången eller blockera en utgång.
– Barnvagn eller barnkärra kan tas med kostnadsfritt i mån av utrymme. Be gärna chauffören om hjälp vid av- och påstigning!
– Resenärer kan ta med ett handbagage och/eller en resväska. Övrigt gods i mån av plats.
– Mindre djur som på ett säkert sätt placerats i väska/korg/låda åker med gratis tillsammans med en betalande resenär. Tänk på att djuret inte får ta upp ett ledigt säte utan måste hållas i knäet.
– Hund som är för stor för väska/korg/låda får åka gratis tillsammans med en betalande resenär. Hundar ska färdas på golvet utan att blockera mittgången eller störa medpassagerare. Resenär har alltid företräde. Om du reser med pälsdjur, tänk på att det kan finnas allergiker ombord på bussen. Gå alltid ombord via mittdörren om det finns en sådan, och låt bara djuret vistas i bakre delen av bussen. Tack för din omtanke!

Åldersgränser vid biljettköp
Barn räknas från den dag man fyller 7 år fram till dagen före 20-årsdagen.
Ungdom räknas från den dag man fyller 20 år fram till dagen före 26-årsdagen.
Vuxen räknas från den dag man fyller 26 år fram till dagen före 65-årsdagen.
Senior räknas från den dag man fyller 65 år och uppåt.
För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid
eventuell biljettkontroll.

Gör gärna ditt biljettköp via vår app eller vår webbshop. Ju fler som köper digitala biljetter i förväg, desto snabbare och smidigare går bussresan!

Kontantfritt på bussen
Sedan 13 juni 2016 är det kontantfritt på bussen för att förarens arbete ska bli tryggare och din resa smidigare. Vill du betala biljett eller kort ombord på bussen så gör du det med ett betalkort. Vi tar tyvärr inte emot American Express, Diners, Maestro och Visa Electron.

Köp enkelbiljett via appen
Sedan februari 2016 kan du köpa enkelbiljetter, periodkort, flygbussbiljetter och hockeybussbiljetter i Skellefteå buss app. Läs mer om hur det fungerar här.

Fyll på ditt kort i webbshoppen
Registrera dig och ditt betalkort och börja ladda ditt busskort i vår webbshop. Du kan köpa rabattresor, periodkort och fylla på reskassa. Här hittar du information om webbshoppen!

Har du frågor eller behöver hjälp?
Om det är något du undrar över kan du prata med personalen på bussen, ringa vår kundservice på 0910-72 56 00 eller skicka e-post på info@skebuss.se. Du kan också kontakta oss via meddelandefunktionen på vår Facebook-sida.

Andra biljettyper

Resor inom Västerbottens län
Länstrafiken erbjuder flera olika biljettyper och kort för dig som vill resa inom hela länet, inklusive stadsbussarna. Läs mer på https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/

Årskort Skellefteå Lokaltrafik:
https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/kort-och-biljetter/arskort/

Företagskort
Företagskortet underlättar resandet för företag, förskolegrupper, skolklasser etc. Kortet gäller för köp av enkelbiljetter hos Länstrafiken i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten, på lokalbussarna i Umeå och Skellefteå och på Norrtåg. De resor som gjorts på kortet efterfaktureras månadsvis. Läs mer på https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/kort-och-biljetter/foretagskort/

Skolkort
Skolkort utfärdas av Länstrafiken efter beställning av kommunens kundtjänst för de som uppfyller kraven för skolskjuts. Kortet gäller en tur- och returresa per skoldag med fri övergång inom 2 timmar. Skolkortet är inte giltigt under jul-, sport- och påsklov. Här hittar du mer information om skolskjuts i Skellefteå. http://www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts

Viktigt att veta
– Spara biljetten under hela resan. Den är ditt färdbevis som du måste kunna visa vid eventuell biljettkontroll. Resande utan giltig biljett medför en straffavgift på 1 500 kr, och det är ju onödigt.
– För att alla ska trivas på bussen är det inte okej att röka eller dricka alkohol ombord. Glass och grillmat får inte förtäras i bussen. All mat som medförs ska vara väl förpackad så att platserna lämnas städade och kladdfria till nästa resenär.
– Om en resenär beter sig störande har chauffören rätt att avvisa personen.
– Cykel kan tyvärr inte tas med på bussen i lokaltrafiken.
– Om bussen är mer än 20 minuter försenad har du rätt till ersättning. Läs mer om vår resegaranti här.
– Om du har glömt något på bussen som vi har hittat så kan du få tillbaka det på Bussgods Skellefteå, Södra Järnvägsgatan 29, Skellefteå. Hittegods expedition är öppen mellan mån-tor 08:00 -18:00, fre 08:00-17:00. Telefon: 0910-734580. Upphittat gods hämtas av resenär tidigast 13.00 dagen efter man tappat sitt gods.
– Borttappat busskort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. Ersätts enligt dessa regler.
– Nattrafik natt mellan fredag och lördag visas i tabellen under fredag. Nattrafik natt mellan lördag och söndag visas i tabellen under lördag.
– I tidtabellerna är den först angivna tiden bussens avgångstid. De påföljande tiderna är hålltider, så kallade ”tidigastetider”, vilket betyder att bussen som tidigast kan passera hållplatsen vid angivet klockslag. Det betyder att alla andra hållplatser har "cirkatider". Detta upplägg har vi för att se till att busstrafiken har bra flöde.
– Alla eventuella avvikelser från den tryckta tidtabellen finns under menyvalet Trafikförändringar här på vår webbplats. Det kan till exempel gälla tryckfel.
– Priser och bestämmelser gäller tills vidare.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
crossmenu