Meny

Resegaranti

Resegaranti och ersättning

Självklart är vårt mål att bussen alltid ska komma i tid, men ibland går det fel. Då vill vi kompensera dig som resenär. För resor inom Skellefteå Lokaltrafik tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Bedömning om ersättning baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. 

VILLKOR
Förseningsersättning
Om du blir mer än 20 minuter försenad kompenserar vi dig genom vår förseningsersättning, där återbetalning av biljettpriset sker enligt nedan:
+ 20 – 39 minuter 50 % av biljettpriset för resan
+ 40 – 59 minuter 75 % av biljettpriset för resan
+ 60 minuter eller mer 100 % av biljettpriset för resan

Resenären har inte rätt till förseningsersättning om förseningen har orsakats av omständigheter som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna krävde.
Reser du med skolkort och blir försenad utgår ingen förseningsersättning, endast ersättning vid annan transport.

Möjlighet till annan transport
Uppstår en försening eller att en tur ställs in där du kommer att bli minst 20 minuter sen till din slutdestination har du alltid möjlighet att ordna din resa själv, med egen bil, taxi eller annan transport och ta kostnaden för den.
Du kan sedan i efterhand ansöka om ersättning för dina utlägg. Det kan du göra längre ner på denna sida.

Vid ersättning för taxiresor är maxbeloppet 1 433 kr per kvitto.
Är ni flera som delar på kostnaden för taxi måste ni betala separat och få varsitt kvitto för att kunna få ersättning.

För att få ersättning för taxi eller annan transport måste alltid kvittot skickas in i original till:
Länstrafiken Västerbotten AB
Reklamation
Box 158
901 04 Umeå
OBS! Märk brevet med ditt ärendenummer om du fått ett sådant och/eller med dina kontaktuppgifter.

Vid ersättning för egen bil utgår ersättning om 25 kr/mil.
Reser du i egen bil är högsta ersättningen 1 433 kr oavsett hur många som åkte med.

Förseningsersättning betalas inte ut om planerade förändringar annonserats minst 3 dygn före resdagen på vår hemsida. 
När en ansökan har inkommit görs en grundlig utredning via spårningssystem för att avgöra om ersättning är berättigad. Först efter det medges ersättning.
Du kan inte ansöka om både förseningsersättning och ersättning för utlägg.

Reklamation och ersättning
Vi vill ha in din reklamation inom 2 månader efter att du genomfört din resa.
Om du av någon anledning varit förhindrad att skicka in din reklamation inom 2 månader, gör du det så snart du kan och förklarar i din ansökan varför du inte kunnat reklamera resan tidigare.

Ansök om förseningsersättning och reklamation
Observera att busskortsnummer alltid behöver anges om du rest på ett busskort.
Enkelbiljetter, taxikvitto eller kvitto på annat utlägg ska skickas in i original till Länstrafiken, se nedan adress.

Du kan även skicka in din reklamation via e-post: reklamationer.skebuss@tabussen.nu,
skriva ett brev till Länstrafiken i Västerbotten, Box 158, 901 04 Umeå eller ringa in din reklamation på 0910-72 56 00.

Skellefteå buss ersätter inga följdkostnader vid försening som till exempel parkeringsavgift för egen bil, kostnad för missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Ansökan om ersättning
New Boliden
Skellefteå AIK
Skellefteå Kommun
crossmenu