Tillgänglighet

Skellefteå buss & tillgänglighet

Skellefteå buss vill att alla människor ska känna att det är enkelt, tryggt och bekvämt att resa med oss. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla och förbättra vår trafik och våra fordon.

På- och avstigning

Några hållplatser runt om i lokaltrafiken har byggts om för att vara tillgängliga för personer med olika former av funktionsnedsättningar, det här gynnar alla resenärer. Hållplatser är kommunens ansvarsområde men vi har ett nära samarbete med dem för att förbättra lokaltrafiken på alla sätt.

Busschauffören har ansvar för att se till att resenärer med funktionsvariation kommer på och av bussen. Föraren ska även hjälpa till med biljetthanteringen om resenären har svårt att klara det på egen hand.

För att underlätta på- och avstigning har vi så kallade låggolvsbussar med plant lågt golv utan trappsteg. Alla våra fordon i lokaltrafiken har även rullstolsramp.

Tydligare trafikinformation

Alla bussar har automatiska hållplatsutrop i bussen. I bussen finns också bildskärmar som visar namnet på nästa hållplats och destination. Utvändigt skyltas bussen med linjenummer och destination samt i förekommande fall via-destination.

Rullator och rullstol

Innan din resa behöver du säkerställa att din rullstol får användas som säte under färd enligt rullstolens bruksanvisning. Rullstol som tas ombord får vara max 1200 mm lång och 700 mm bred. Vikten på rullstolen med resenär sittandes i får vara max 300 kg. Rullstolen ska vara avsedd för inomhusbruk eller kombinerat inomhus- och utomhusbruk enligt bruksanvisningen. Rullstolar för utomhusbruk har en svängradie som inte är förenlig med utrymmet i bussen och kan därför inte tas ombord. Rullstolen ska placeras på rullstolsplats mot sätesrygg eller att hjulen på rullstolen tar emot hjulstödet. Rullstolens broms ska aktiveras. Det är viktigt att avlägsna ryggsäckar och påsar som kan komma emellan rullstol och sätesrygg/hjulstöd. Vältskyddet vid rullstolsplatsen ska vara nedfälld. Rullstol spänns inte fast.

Vid resa med en låggolvbuss, eller en buss utrustad med rullstolsramp ska föraren vid behov hjälpa resenären.

Ytan i bussen som är avsedd för barnvagnar och rullstolar är begränsad. Om man inte får plats får man vänta till nästa buss. I en låggolvbuss för lokaltrafiken reser resenär med rullstol i motsatt färdriktning, dvs. baklänges.

Eldriven rullstol/permobil kan tas med på bussen om den klarar av kraven på storlek och vikt, se ovan.

Läs mer på Resevillkor

Barnvagnar ska placeras vid anvisad plats och låsas med broms. Barnvagnen skall för barnets och andras säkerhet fästas i fästanordning, s k stroppar, på barnvagnsplatsen. Alla bussar är utrustade med fästanordning. Är du osäker prata med busschauffören. Barnvagnar, rollatorer eller rullstolar får av säkerhetsskäl inte placeras så att de blockerar mittgångar eller dörrar. Det är föraren som fattar beslut om hur många hjälpmedel och barnvagnar som får tas ombord och var de ska placeras.

Ledsagare

Ledsagare betalar ordinarie biljettpris.

crossmenu