Bussarnas placering (läge/hållplatser) på centrumhållplatsen – VINTERN 2020/2021
Giltig från och med 2020-08-17 och tillsvidare, dock som längst till och med flytt av centrumhållplatserna till Stationsgatan vilket ska ske under hösten/vintern 2020.

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg. Samt på Kanalgatans norra sida tillfälligt flyttad ca 100 meter österut på Kanalgatan på grund av bygget av Kulturhuset.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet, nord-ost, av Möjligheternas torg, där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.
Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Torggatan och Skeppargatan.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport

Läge B:
1 mot Anderstorp
3 mot Sunnanå/Nyckelgatan/Plåtvägen
9 mot Solbacken
8 mot Skelleftehamn

Läge C:
2 mot Skelleftehamn
4 mot Klemensnäs

Läge D:
1 mot Solbacken
2 mot Stenbacka
3 mot Bergsbyns industriområde
4 mot Mobacken
9 mot lasarettet