Meny

Kartor

Kartor Skellefteå lokaltrafik

Karta med hållplatser, gäller från och med 2022 06 19
(Om du klickar på en linje i kartan så visas linjenummer)
Karta Buss stadstrafiken
Översiktskarta (pdf) med hållplatser samt hållplatslägen på Stationsgatan:
Översiktskarta / Map overwiew (pdf) gäller från och med 2024-03-04

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman hänvisar vi till Länstrafikens information.
Länstrafiken www.tabussen.se

Översikt Centrum/Stationsgatan

Giltig från och med 2023-06-18 och tillsvidare.
Centrumhållplatsen Stationsgatan är den gemensamma knutpunkten för samtliga ankommande och avgående bussar i lokaltrafiken.

Hållplatserna på Stationsgatan är placerade mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan, där de olika hållplatslägena heter R, S, T, U.
R och S är placerade på den västra delen av Stationsgatan; R längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och S längre söderut mot Kanalgatan.
T och U är placerade på den östra delen av Stationsgatan; T längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och U längre söderut mot Kanalgatan.

Avgångar från respektive hållplatsläge: 
Läge R
Linje 2 mot Skelleftehamn
Linje 80A mot Sjungande dalen

Läge S
Linje 1 mot Anderstorp
Linje 3 mot Sunnanå via Campus
Linje 4 mot Mobacken
Linje 9 mot Solbacken

Läge T
Linje 2 mot Sjungande dalen och Stenbacka

Läge U
Linje 1 mot Solbacken
Linje 3 mot Klemensnäs via Torsg.Ö/Northvolt Norra
Linje 4 mot Bergsbyn via Lasarettet
Linje 9 mot Lasarettet
crossmenu