Bussarnas placering (läge/hållplatser) på nya centrumhållplatsen – Stationsgatan

Giltig från och med 2021-01-07 och tillsvidare.

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Stationsgatan, mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan.
Hållplatslägena på Stationsgatan heter R, S, T, U.
R och S är placerade på den västra delen av Stationsgatan där R är längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och S är placerad strax söder om R mer mot Kanalgatan.
T och U är placerade på den östra delen av Stationsgatan där T är längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och U är placerad strax söder om T mer mot Kanalgatan.

Läge R, härifrån avgår buss:
2 mot Skelleftehamn
8 mot Skelleftehamn

Läge S, härifrån avgår buss:
1 mot Anderstorp
3 mot Sunnanå
4 mot Klemensnäs
9 mot Solbacken

Läge T, härifrån avgår buss:
2 mot Sjungande dalen och Stenbacka

Läge U, härifrån avgår buss:
1 mot Solbacken
3 mot Torsgatan Östra
4 mot Mobacken
9 mot Lasarettet