Meny

Kartor

Kartor Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Karta (webb) med hållplatser, från och med 2022 06 19
(Om du klickar p å en linje i kartan så visas linjenummer)
Karta Buss stadstrafiken
Översiktskarta stiliserad (pdf) med hållplatser samt hållplatslägen på Stationsgatan från och med 2022 12 12 och tillsvidare 
Översiktskarta (pdf)

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.
Länstrafiken www.tabussen.se

Översikt i textform

Giltig från och med 2022-12-12 och tillsvidare.
Bussarnas placering (läge/hållplatser) på nya centrumhållplatsen – Stationsgatan

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Stationsgatan, mellan Kanalgatan och Södra Järnvägsgatan.
Hållplatslägena på Stationsgatan heter R, S, T, U.
R och S är placerade på den västra delen av Stationsgatan där R är längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och S är placerad strax söder om R mer mot Kanalgatan.
T och U är placerade på den östra delen av Stationsgatan där T är längst norrut mot Södra Järnvägsgatan och U är placerad strax söder om T mer mot Kanalgatan.

Läge R, härifrån avgår buss:
2 mot Skelleftehamn
8 mot Skelleftehamn
80 mot Sjungande dalen

Läge S, härifrån avgår buss:
1 mot Anderstorp
3 mot Sunnanå via Campus
4 mot Mobacken
9 mot Solbacken

Läge T, härifrån avgår buss:
2 mot Sjungande dalen och Stenbacka

Läge U, härifrån avgår buss:
1 mot Solbacken
3 mot Klemensnäs via Bergsbyns industriområde
4 mot Bergsbyn via Lasarettet
9 mot Lasarettet
crossmenu