9. Lasarettet – C – Moröhöjden – Solbacken (t/r)

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Linjekarta

9. Skellefteå sjukhus -Centrum -Moröhöjden -Solbacken

Lördag & Söndag Giltig från och med 2024-06-16 till och med 2024-08-17
Tur nr:Ant.:Ske-å Sjukhus
huvudentrén
CENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarugatan Ö /
Solbacken
15-11.20 I11.35
17-12.2012.3012.40
19-13.30 I13.45
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid.

Trafikinskränkningar sommaren 2023:
- Röda dagar går trafiken som söndag.

Midsommarafton går
trafiken som lördag.

9. Solbacken -Moröhöjden -
Centrum -Skellefteå sjukhus

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2024-06-16 och tills vidare, dock längst 2024-08-17
Tur nr:Ant.:Varugatan Ö /
Solbacken
Moröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSkellefteå sjukhus
Huvudentrén
18-11.55I12.10
20-12.5513.0213.20
22-13.55I14.10
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här.
- = Ingen anmärkning.
I = Bussen går via E4:an,
trafikerar EJ Moröhöjden.

Observera att endast vissa turer trafikerar Moröhöjden, se tidtabell.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu