Meny

9. Lasarettet – C – Moröhöjden – Solbacken (t/r)

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Linjekarta

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Ske-å lasarett
huvudentré
CENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarugatan Ö /
Solbacken
13-10.0010.1010.20
15-11.20I11.35
17-12.2012.3012.40
19-13.20I13.35
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.
I = Bussen går via E4:an,
trafikerar EJ Moröhöjden.

Observera att endast vissa turer trafikerar Moröhöjden, se tidtabell.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

LÖRDAG & SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Varugatan Ö /
Solbacken
Moröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å lasarett
huvudentré
16-10.3510.4211.00*
18-11.55I12.10*
20-12.5513.0213.20*
22-13.55I14.10*
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här.
- = Ingen anmärkning.
I = Bussen går via E4:an,
trafikerar EJ Moröhöjden.

Observera att endast vissa turer trafikerar Moröhöjden, se tidtabell.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu