Meny

9. Lasarettet – C – Moröhöjden – Solbacken (t/r)

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17
Tur nr:Ant.:Ske-å lasarett
huvudentré
CENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarugatan Ö /
Solbacken
13-10.0010.1010.20
15-11.2011.3011.4011.50
17-12.5013.0013.1013.20
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter 2022/2023:

- Röda dagar går trafiken som söndag.

- Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton.

- Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

LÖRDAG OCH SÖNDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17
Tur nr:Ant.:Varugatan Ö /
Solbacken
Moröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å lasarett
huvudentré
16-10.3510.4211.0011.10
18-12.0512.1212.3012.40
20-13.3513.4214.00*
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter 2022/2023:

- Röda dagar går trafiken som söndag.

- Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton.

- Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
crossmenu