Meny

Sambulans

Sambulansen  - ett bra färdsätt för patienter

Sambulansen är ett bra färdsätt för patienter sittande i vanlig busstol, rullstol, patienter med behov av liggande transport och patienter med medicinska vårdbehov. Sambulansen bemannas av en ambulanssjukvårdare, en ambulanssjuksköterska samt en chaufför. Sambulansen rymmer 18 sittande, 3 liggande samt 2 rullstolar. Två av liggplatserna har viss avskildhet från övriga resenärer. Alla resor med Sambulansen ska förbokas.

Beställning av resa görs hos Reseservice efter medicinsk bedömning, tel. 0771-25 10 20.
crossmenu