Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik Vinter 2020/2021 som gjorts efter första publiceringen på vår hemsida 17/8 2020:

2020-09-21:

Linje 1 & Flygbussen: Hållplats Erikslid Centrum trafikeras EJ av Skellefteå Lokaltrafik och Flygbussen fr.o.m 21/9. Resenärer välkomnas till de närliggande hållplatserna Granvägen och Norrhammarskolan.

Linje 1: Hållplats Anderstorp Centrum flyttas från Anderstorg centrum ut till Gymnasievägen fr.o.m 21/9.

2020-11-30:

Linje 3, 4 & 8: Hållplats Risbergsg./Svedjev. i riktning mot Klemensnäs (södergående på Svedjevägen) flyttas från Svedjevägen till Risbergsgatan ca 100 meter västerut från nuvarande position.
Linje 4 & 8: Hållplatserna ”Moröbackevägen” och ”Torsgatan/Svedjev.” tas bort.
Linje 1: Vi återtar färdvägen Svedjevägen – Takdroppsgatan och slutar därmed att köra på Blidvädersgatan (hållplats Blidvädersgatan blir kvar). Inga hållplatser
återtas på Takdroppsgatan.
Linje 4: Ny hållplats på Mekanvägen i Klemensnäs. Hållplatsen kommer heta ”Finsliparvägen”.