Om Skellefteåbuss

Om oss

Skellefteå buss tar hand om kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Vi står också bakom flygbussen och skoltransporter.

Kommunägda Skellefteå buss ansvarar för kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Bolagets långsiktiga vision är att alla som bor i regionen ska kunna ta del av ett urbant utbud inom 15 minuter – utan att använda bilen. För att det ska bli möjligt att förverkliga har Skellefteå buss bestämt sig för att ligga i branschens absoluta framkant inom utvecklingen av hållbart och individanpassat resande. Det handlar om alltifrån autonoma transporter och möjligheten att enkelt planera, boka och genomföra sina resor, till lösningar som möjliggör mänskliga resor och transporter utan onödigt ägande av fordon och resurser. Framtidens resenärer förväntar sig ett sömlöst och hållbart resande och Skellefteå buss har helhetsansvaret för det lokala tjänstesystem som ska möjliggöra just det.
Skelleftebuss nya bussar

Historik

Det här har hänt på vägen. Under första halvan av 1900-talet startades en mängd olika busslinjer i Skellefteåtrakten av pionjärer vars företag genom olika sammanslagningar och försäljningar senare kom att uppgå i allt större företag. Skelleftebuss bildades 1974 genom en sammanslagning av Skellefteå Lokaltrafik, Skelleftedalens Trafik och delar av Postens Diligenstrafik. Detta resulterade i ett sammanhängande busslinjenät i Skellefteå centralort och nedre delarna av Skelleftedalen.

Vid starten fanns 16 bussar och ett 30-tal anställda. Under slutet av 1970-talet övertogs ansvaret för färdtjänstbussarna från Skellefteå kommun. Skelleftebuss växte kraftigt då Continentbus AB förvärvades från Hellgreninvest och bussflottan utökades med ytterligare 57 bussar. I samband med detta blev Skelleftebuss huvudägare i Skellefteå Lastbilsstation (som senare såldes 2007).

Företagets fastighet på Norra Järnvägsgatan förvärvades och byggdes om mellan 1977 och 1981.Ytterligare företagsförvärv skedde under slutet av 1970-talet och början 1980-talet i form av Holmboms Busstrafik AB, Nysätra Trafik AB och Bureå Trafik AB. Med dessa förvärv följde även koncessioner, tillstånd för de busslinjer som de olika företagen trafikerade och som utgjorde grunden för persontrafiken. Detta förändras i samband med tillkomsten av en ny huvudman för busstrafiken i Västerbottens län 1981, Länstrafiken i Västerbotten AB.

Länstrafiken har sedan 1992 genomfört ett stort antal anbudsupphandlingar av busstrafik i länet i vilka Skelleftebuss medverkat framgångsrikt. Det senaste företagsförvärvet, av Norsjöbuss AB, genomfördes 2005 och innebar att företaget hade cirka 200 anställda och omkring 125 bussar.

Nästa steg i utvecklingen var övergången från dieseldrivna till biogasdrivna bussar vilket markerades genom införande av biogasbussar med början 2007.

2013 övertogs linje 208/209 som tidigare hade varit en av Länstrafikens busslinjer. Under 2014 gjordes en större omläggning där ”Skelleftehamnslinjerna” införlivades med dåvarande stadslinjenät till en ny trafiklösning som vi idag kallar Skellefteå lokaltrafik. Idag omfattar lokaltrafiken Skellefteå tätort samt Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn.

2016 gjorde Skelleftebuss en större varumärkesarbete där identiteten förtydligades och en ny visuell profil lanserades. Namnet byttes till Skellefteå buss.
crossmenu