Dataskydd

Dataskydd

De uppgifter som du lämnar om dig som registreras av oss på Skellefteå buss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Skellefteå buss ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av avgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Skellefteå buss.

Skellefteå buss har ett dataskyddsombud. Alla frågor till dataskyddsombudet mailas till: info@skebuss.se

För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.
crossmenu