Reklam

Reklam på bussarna

Varje år görs drygt 1,1 miljoner resor med lokaltrafiken i Skellefteå. De centrala stadsdelarna binds samman med Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn vid kusten via 4 linjer. Tillsammans har dessa orter över 43 000 innevånare och därmed mer än hälften av kommunens invånarantal.

Allt fler inser hur praktiskt – och miljömedvetet – det är med kollektivtrafik.  Under senare år har antalet resande ökat stadigt vilket såklart ökar möjligheten att nå ut med ditt budskap. Du kan välja bussreklam som ensam kanal eller som en del i en större kampanj. Bussreklam har statistiskt sett högt uppmärksamhetsvärde.

Kontakta oss för mer info på:

Tel: 0910-72 56 00
info@skebuss.se
-

Invändig reklam

Digital Signage

Digital signage
För priser, kontakta oss.

crossmenu