Meny

FAQ - Vanliga frågor

FAQ

Här kan du få svar på de vanligaste frågorna.
Jag har laddat mitt busskort i webbshop men ser inte att pengarna har gått in på kortet. Varför?
Det är först efter tre timmar när du åker buss och håller upp ditt kort några sekunder extra mot kortläsaren i bussen som laddningen går in på ditt busskort. Det är då du som kund kan se att din period eller reskassa har gått in på ditt kort.
Får jag åka buss med min elmoped/scooter med styre?
Nej, elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt och som det därför inte är tillåtet att medföra.

Dock gäller: Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge (exempelvis kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel) går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats. Den förvaras på golvet och den får inte blockera en sittplats eller ta plats i mittgången eller blockera en utgång.
Får jag ta med min cykel ombord på bussen?
Cykel får inte tas ombord på bussarna i Skellefteå Lokaltrafik.

Dock gäller: Färdmedel som är vik- och bärbara och är mindre än 120 cm i hopfällt läge (exempelvis kick-bike, elsparkcykel eller vikbar cykel) går bra att ta med på bussen kostnadsfritt i mån av plats. Den förvaras på golvet och den får inte blockera en sittplats eller ta plats i mittgången eller blockera en utgång.
Åker husdjur gratis på bussen?
– Mindre djur som på ett säkert sätt placerats i väska/korg/låda åker med gratis tillsammans med en betalande resenär. Tänk på att djuret inte får ta upp ett ledigt säte utan måste hållas i knäet.
– Hund som är för stor för väska/korg/låda får åka gratis tillsammans med en betalande resenär. Hundar ska färdas på golvet utan att blockera mittgången eller störa medpassagerare. Resenär har alltid företräde. Om du reser med pälsdjur, tänk på att det kan finnas allergiker ombord på bussen. Gå alltid ombord via mittdörren om det finns en sådan, och låt bara djuret vistas i bakre eller övre delen av bussen. Tack för din omtanke!
Hur laddar jag mitt nya busskort i webbshop?
Vad gäller för mig med Färdtjänstkort?
Socialnämnden har fattat beslut om att försöket med avgiftsfria bussresor inom kommunen för färdtjänstberättigade ska upphöra 2019-12-31.

Frågor besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 – 73 50 00, tryck 1.

Nedan gäller med andra ord till och med 31/12 2019 sedan upphör det att gälla:

Regler för färdtjänstberättigad som nyttjar busskort för fria bussresor:
Busskort för fria bussresor för färdtjänstberättigad kan hämtas hos Kundtjänst i stadshuset Brinken. För dessa busskort gäller vissa regler.

Kortet är personligt och gäller endast inom Skellefteå kommun. Maximalt en medresenär får åka med. Medresenären ska kunna tillgodose ditt behov av stöd under resan så att resan blir genomförbar. Resor som inte sker i enlighet med reglerna medför att kortet spärras. För att låsa upp ett spärrat kort ska kortinnehavaren först reglera den merkostnad som det felaktiga åkandet har medfört. Ni har ett personligt ansvar för kortet, ta genast kontakt med kommunens Kundtjänst om kortet tappas bort. Om kortet tappas bort ges inget nytt kort ut om inte det borttappade kortets nummer lämnas till kommunen. Notera därför ditt kortnummer så att du kan ange det om det blir nödvändigt. Om ett nytt kort ska lämnas ut får inte heller felaktiga resor gjorts på ditt borttappade kort, har så skett måste du först reglera denna merkostnad. Kontroller kan komma att ske, ni ska då kunna uppvisa giltig legitimation. Busskortet gäller så länge ditt färdtjänstbeslut är giltigt, dock längst till den 31 december 2018. När ditt färdtjänstbeslut gått ut spärras kortet. I god tid innan ditt färdtjänstbeslut upphör kan du ansöka om fortsatt färdtjänst.
Om du inte beviljas förlängning på färdtjänstansökan måste busskortet lämnas tillbaka till kommunens kundtjänst.

Frågor besvaras av Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 – 73 50 00, tryck 1.
Jag har tappat bort mitt busskort, vad gäller?
Vår tappa-bort-busskortet ersättning gäller endast busskort som är registrerade i vår webbshop.
Värden under 100:- ersätts ej.

De resor/dagar som fanns på kortet när det anmäldes borttappat laddas på ett nytt kort och skickas hem till resenären. Om det finns Reskassa på kortet under 100:- men det totala värdet på kortet överstiger 100:- (inkl. andra resor på kortet) ersätts inte Reskassan med Reskassa utan med Rabattresor.

Läs mer här
Tillåts stående i Skellefteå Lokaltrafik?
Ja, stående resenärer är tillåtet och vid peak-tider helt nödvändigt. Våra bussar är godkända för stående. Bussar i stadstrafik är undantagna regeln om säkerhetsbälten för passagerare. Trots det så strävar Skellefteå buss efter att ha säkerhetsbälten på alla sittplatser, även i stadstrafiken. Dessa ska användas av resenärerna när möjlighet finns.

Så här säger Transportstyrelsen om bälten i stadsbusstrafik:
”I de fall det inte finns någon sittplats med bälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen om den är godkänd för stående passagerare. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får en annan plats användas, även om det finns sittplatser med bälte tillgängliga.”
Kan jag betala min resa kontant ombord på bussen?
Nej, för din och våra förares trygghet tar vi inte emot kontanter på våra bussar, men det går alldeles utmärkt att använda busskort eller att betala med bankkort.
Mitt busskort fungerar ej på bussen, hur gör jag?
Skolkort som är spärrade tas in av chauffören. Eleven tar kontakt med Skellefteå Kommuns kundtjänst, 0910 – 73 50 00.

Övriga busskort som det är problem med, sådant som chauffören inte kan förklara – kontakta Skellefteå buss kontor på mail info@skebuss.se eller telefon 0910-72 56 00. Kan chauffören inte ta betalt via ditt busskort så måste du betala en biljett. Spara biljett och kvitto så får du den återbetald om det visar sig att du har rätt till det. Felsökning kan endast ske på kontoret.

Skellefteå Busstation / Reseinfo hjälper till med dessa frågor, de finns på S.Järnvägsgatan 29, Skellefteå. 

Vår tappa-bort-busskortet ersättning gäller endast busskort som är registrerade i vår webbshop.
.
Värden under 100:- ersätts ej.

Läs mer här>>
Hur länge gäller övergången på bussbiljett?
Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. OBS! På enkelbiljett köpt direkt på bussen ingår INTE fri övergång. I alla andra biljettalternativ ingår fri övergång inom Skellefteå Lokaltrafik.
Min QR-kod i telefonen går inte blippa i bussen, vad beror det på?
Tryck på QR-koden så biljetten expanderar.
Pröva med att göra din skärm på telefonen ljusare.
Håll QR-koden länge mot avläsaren (det känns som en lång tid, QR-koden är inte blixtsnabb).
Hur får jag tag på mina kvarglömda saker?
Hittegods:

Om du har glömt något på bussen som vi har hittat så kan du få tillbaka det på Bussgods Skellefteå, Södra Järnvägsgatan 29, Skellefteå. Hittegods expedition är öppen mellan mån-tor 08:00 -18:00, fre 08:00-17:00. Telefon: 0910-734580.

Upphittat gods hämtas på Bussgods av resenär tidigast 13.00 dagen efter man tappat sitt gods.

Upphittat gods såsom plånböcker, nycklar och ID handlingar hålls i 3 veckor, lämnas sedan till polisen. Bussgods håller resterande gods i 3 månader. Matvaror hålls inte.
Vad gäller vid resenärs funktionsnedsättning?
Föraren har ett särskilt ansvar att se till att resenärer med funktionsnedsättning kommer på och av bussen. De ska även hjälpa till med biljetthantering om du har svårt att klara det på egen hand. Förarna ska ge resenärer information om resan innan avgång och under färd om det efterfrågas. Förarna ska erbjuda hjälp och följa resenärer till sin plats i bussen vid behov. Om våra bussar saknar inre skylt som visar nästa hållplats och hållplatsutrop kan du be föraren hjälpa dig med den informationen. Förarna ska alltid köra in till kanten och köra fram till avsedd hållplats eller annan gällande markering, till exempel taktilstråk eller ledstråk. Förarna ska alltid niga bussen vid på- och avstigning.
New Boliden
Skellefteå AIK
Skellefteå Kommun
crossmenu