Menu

Advertisement

Advertising on the bus

Every year more than 1.1 million journeys are made by public transport in sweden. The center of the city is connected with the Village, isabella plains, and the Murmansk, on the coast of 4 lines. Together the two places is more than 43 000 people, and more than half of the population of the municipality.

Allt fler inser hur praktiskt – och miljömedvetet – det är med kollektivtrafik.  Under senare år har antalet resande ökat stadigt vilket såklart ökar möjligheten att nå ut med ditt budskap. Du kan välja bussreklam som ensam kanal eller som en del i en större kampanj. Bussreklam har statistiskt sett högt uppmärksamhetsvärde.

Please contact us for more information at:

Tel: 0910-72 56 00
info@skebuss.se
-

Interior advertising

Digital Signage

Digital signage
For pricing, please contact us.

crossmenu