Menu

Tickets & prices

Tickets & prices

Priserna gäller från och med 2021-12-01 och tillsvidare. Nya aktiverings- och giltighetstider från 2023-03-13.

Feel free to make your ticket purchase via our app or our webshop. The more people who buy digital tickets in advance, the faster and smoother the bus journey goes!

Below you will find our different ticket types, where you can buy them and how much they cost:

Price guide

SINGLE TICKET for those who travel only once
From 2021-11-29 and until further notice.
Enkelbiljetten gäller för en resa på en sträcka. Smidigast är att köpa din enkelbiljett i Skellefteå buss app, där du får ett digitalt färdbevis med en QR-kod. Du har då fri övergång inom en timme inom hela Skellefteå Lokaltrafik. Övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen. Du kan även betala med kort direkt på bussen. Då ingår dock ingen fri övergång, utan du köper en ny biljett om du ska byta buss. För att kunna köpa biljett med åldersrelaterat pris måste du kunna visa legitimation vid köp och vid eventuell biljettkontroll.

Price, per journey - the whole of Skellefteå Lokaltrafik

Adult (26-64 years) Ombordpris (ej övergång) 38:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 28:-

Senior (65+ years)  Ombordpris (ej övergång) 32:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 22:-

Youth (20-25 years) Ombordpris (ej övergång) 32:- Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 22:-

Children (7-19 years) Ombordpris 17:- (ej övergång)  Förköpspris (app, fri övergång inom 60 min) 17:-

Giltighet, Enkelbiljett köpt på Reseinfo:
Från och med 2023 03 13: Resan måste göras inom 6 månader efter köpet. Giltighet, en resa ej övergång.

Giltighet, Enkelbiljett köpt på bussen:
Från och med 2023 03 13: Resan görs direkt vid köp. Giltighetstid, en resa ej övergång.

Återbetalning, Enkelresa: Outnyttjade/förfallna Enkelresor återbetalas inte.

TRAVEL BOX for those who want to be flexible
From 2021-11-29 and until further notice.
Reskassa is an arbitrary amount of money (but at least SEK 100) that is loaded onto a bus card and can be used on any line and route within city traffic. The card is not personal and not tied to adults/youths/seniors. Travel money is therefore well suited for, for example, a family to share, if you travel different times and in different directions. When you want to go, you tell the driver that you have a travel fund. Then the price as below is deducted from the card. In order to be able to travel at an age-related price, you must be able to identify yourself when purchasing and at any ticket check. Free transfer within Skellefteå Local traffic applies within one hour. The transition applies 60 minutes from the first stamping on the bus. The transfer ticket is placed directly on the card. This means that when you get on the bus on the second leg, you only need to "blip" in the ticket machine.
You can buy the travel card on board the bus or at Skellefteå bus station. The first time you pay a fee of 25 kona to get the card itself. If you already have a discount or period card, it can also be used for travel cash. The easiest way to load the card is with travel cash in our web shop, where you can also check the balance. You can also top up the travel bag on board the bus.

Pris per resa - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Vuxen (26-64 år): 27:-

Senior (65+ år): 22:-

Ungdom (20-25 år): 22:-

Barn (7-19 år): 13:-

Validity period, Reskassa:
Valid 10 years from date of purchase.
Reimbursement, Travel Fund: Unused/expired Travel Fund will not be refunded.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
DISCOUNT CARD for you who go from time to time
From 2021-11-29 and until further notice.
Du köper 6 eller 10 resor åt gången. Rabattkortet kan du köpa ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du en avgift på 25 konor för att få själva kortet. Du kan fylla på kortet med nya rabattresor i vår webbshop, där du får dem till bäst pris, eller ombord på bussen till en lite högre kostnad. Rabattkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa rabattresor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Med rabattkortet har du fri övergång inom en timme (övergången gäller 60 minuter från första stämplingen på bussen)

Pris per resa - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Adult (26-64 years) Ombordpris 27:- Förköpspris (webb) 21:-

Senior (65+ years)  Ombordpris 22:- Förköpspris (webb) 18:-

Youth (20-25 years) Ombordpris 22:- Förköpspris (webb) 18:-

Children (7-19 years) Ombordpris 13:- Förköpspris (webb) 13:-

Giltighet, Rabattkort:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet annars förfaller produkten. Giltighetstiden för kortet är 90 dagar efter första resan.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet annars förfaller produkten. Giltighetstiden för kortet är 12 månader efter första resan.

Återbetalning, Rabattkort: Outnyttjade/förfallna Rabattresor återbetalas inte.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
PERIOD CARD for you who travel often
From 2021-11-29 and until further notice.
Periodkortet passar dig som exempelvis pendlar till jobb eller skola varje veckodag. Det gäller för obegränsat antal resor under 30 dagar inom Skellefteå Lokaltrafik, dessutom gäller det på Flygbussen! Periodkortet är inte personligt men gäller alltid bara för den ålderskategori du angett vid köptillfället. För att kunna köpa resor till åldersrelaterat pris måste du kunna legitimera dig vid köp och vid eventuell biljettkontroll. Periodkortet köper du smidigast i vår app, där du får ett digitalt färdbevis. Du kan även köpa periodkort ombord på bussen eller på Skellefteå busstation. Första gången betalar du då en avgift på 25 konor för att få själva kortet. När perioden gått ut kan du betala för en ny 30-dagarsperiod i vår webbshop, i appen eller på bussen. Det är alltid billigast att köpa biljetten innan du kliver på bussen, i vår webbshop eller i appen. Då går det snabbt vid påstigning vilket även andra resenärer uppskattar!

Pris per 30 dagars period - hela Skellefteå Lokaltrafik:

Adult (26-64 years) Ombordpris 600:- Förköpspris (app & webb) 520:-

Senior (65+ years)  Ombordpris 520:- Förköpspris (app & webb) 460:-

Youth (20-25 years) Ombordpris 520:- Förköpspris (app & webb) 460:-

Children (7-19 years) Ombordpris 380:- Förköpspris (app & webb) 380:-

Giltighet, Periodkort:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Refund, Period Card:
Påbörjade Periodkort återbetalas ej. Vid sjukdom kan återbetalning ske mot uppvisande av läkarintyg, då erhålls värdet på kvarvarande resor minus en expeditions avgift på 75kr per busskort. Kortämnet återköps ej. Återbetalning sker via Skellefteå buss, kontakta oss via mail info@skebuss.se
Unused/expired Period Cards are not refunded.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
Read more
PERIOD CARD FLEX for those who travel for a maximum of 10 days during a 30-day period
From 2021-11-29 and until further notice.
Period card FLEX suits you who, for example, commute to work or school for a maximum of 10 days in a 30-day period. It applies to an unlimited number of trips during the 10 days that you choose to travel within Skellefteå Lokaltrafik. Period card FLEX is not personal, but always only applies to the age category you entered at the time of purchase. In order to be able to buy trips at an age-related price, you must be able to identify yourself at the time of purchase and at any ticket check. You buy the FLEX period card on board the bus or at Skellefteå bus station. The first time, you then pay a fee of 25 kona to get the card itself. When the period has expired, you can pay for a new 30-day period in our webshop, in the app or on the bus.

Price, per journey - the whole of Skellefteå Lokaltrafik

Adult (26-64 years) Ombordpris 360:- Förköpspris (app & webb) 360:-

Senior (65+ years)  Ombordpris 290:- Förköpspris (app & webb) 290:-

Youth (20-25 years) Ombordpris 290:- Förköpspris (app & webb) 290:-

Children (7-19 years) Ombordpris 200:- Förköpspris (app & webb) 200:-

Validity, Period card FLEX:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 30 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Periodkortet är giltigt i 30 dagar räknat från första användningsdagen.

Refund, Period Card:
Season cards FLEX that have been started are not refunded. In the event of illness, reimbursement can be made on presentation of a medical certificate, then the value of the remaining journeys is obtained minus an expedition fee of SEK 75 per bus ticket. The card subject is not redeemable. Refunds are made via Skellefteå bus, contact us via email info@skebuss.se
Unused/expired Period Cards are not refunded.
Borttappat kort ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 
Read more
ANNUAL TICKET for those who travel all year round
From 2021-11-29 and until further notice.
Årskortet passar dig som åker hela året. Årskortet kan endast köpas via avtal om autogiro under minst 12 månader och avtalet gör du med Länstrafiken Västerbotten vilka även skickar busskortet till dig.

Price, per journey - the whole of Skellefteå Lokaltrafik

Adult (26-64 years) Förköp / Avtal autogiro minst 12 månader 460:- /mån

Senior (65+ years)  Förköp / Avtal autogiro minst 12 månader 410:- /mån

Youth (20-25 years) Förköp / Avtal autogiro minst 12 månader 410:- /mån

Children (7-19 years) Förköp / Avtal autogiro minst 12 månader 330:- /mån
Agreement and conditions
BUSINESS CARD 24 hours or 72 hours
From 2021-11-29 and until further notice.
The visitor's card is suitable for those who travel several distances for a limited time, choose one or three days.

The easiest way to buy the visitor's card is in our app, where you get a digital travel card. You can also buy visitor cards on board the bus, in our web shop (assumes you already have a bus card, SEK 25) or at Skellefteå bus station. The first time you then pay a fee of 25 kona to get the bus card itself (purchased on the bus or at the bus station). When the period has expired, you can pay for a new visitor card in our web shop or on the bus.

Price, per journey - the whole of Skellefteå Lokaltrafik

Adult (26-64 years) 24 hour visitor card 75:- 24 hour visitor card 155:-

Validity, Visitor card:
Från och med 2023 03 13: Första resan måste göras inom 7 dagar efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Giltighetstid 24 eller 72 timmar efter första resan.

Köp gjorda före 2023 03 12: Första resan måste göras inom 6 månader efter inköpet av kort, annars förfaller produkten. Giltighetstid 24 eller 72 timmar efter första resan.

Refunds, Visitor cards: Visitor cards are not refundable. Unused/expired Visitor Cards are not refunded.
Borttappat kort 72 timmar ersätts endast om man uppfyller kraven i ”tappa-bort-busskort ersättningen”. 

This is free of charge!

- Two children under the age of 7 ride for free together with a paying passenger. If children under the age of 7 are to travel alone unaccompanied, they pay a child ticket. For children in a group, for example a pre-school group, everyone needs to buy a ticket.
- Vehicles that are foldable and portable and are less than 120 cm when folded (for example kick-bike, electric scooter or folding bike) can be taken on the bus free of charge, subject to space. It is stored on the floor and must not block a seat or take up space in the aisle or block an exit.
- Prams or prams can be taken free of charge subject to space. Feel free to ask the driver for help when getting on and off!
- Travelers can bring a hand luggage and/or a suitcase. Other goods subject to space.
- Smaller animals safely placed in a bag/basket/box travel free of charge with a paying traveller. Keep in mind that the animal may not take up a free seat, but must be held on the lap.
- Dogs that are too big for a bag/basket/box can travel for free together with a paying traveller. Dogs must travel on the floor without blocking the aisle or disturbing fellow passengers. Traveler always has priority. If you are traveling with fur animals, keep in mind that there may be allergy sufferers on board the bus. Always board through the middle door if there is one, and only allow the animal to stay in the back of the bus. Thanks for your concern!

Age limits when buying tickets
Children are counted from the day you turn 7 until the day before your 20th birthday.
Youth is counted from the day you turn 20 until the day before your 26th birthday.
Youth is counted from the day you turn 20 until the day before your 26th birthday.
Seniors are counted from the day you turn 65 and up.
To be able to buy a ticket with an age-related price, you must be able to identify yourself at the time of purchase and at
possible ticket control.

Feel free to make your ticket purchase via our app or our webshop. The more people who buy digital tickets in advance, the faster and smoother the bus journey goes!

Cashless on the bus
Since June 13, 2016, it has been cashless on the bus to make the driver's work safer and your journey smoother. If you want to pay for a ticket or card on board the bus, you do so with a payment card. Unfortunately, we do not accept American Express, Diners, Maestro and Visa Electron.

Buy a one-way ticket via the app
Since February 2016, you can buy single tickets, season tickets, airport bus tickets and hockey bus tickets in the Skellefteå bus app. Read more about how it works here.

Top up your card in the online shop
Register yourself and your payment card and start loading your bus card in our web shop. You can buy discount trips, period cards and top up travel funds. Here you will find information about the web shop!

Do you have questions or need help?
If there is something you are wondering about, you can talk to the staff on the bus, call our customer service on 0910-72 56 00 or send an e-mail to info@skebuss.se. You can also contact us via the message function on our Facebook page.

Other ticket types

Travel within Västerbotten County
Länstrafiken offers several different ticket types and cards for those who want to travel within the entire county, including the city buses. Read more at https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/

Annual pass Skellefteå Local traffic:
https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/kort-och-biljetter/arskort/

Business card
Företagskortet underlättar resandet för företag, förskolegrupper, skolklasser etc. Kortet gäller för köp av enkelbiljetter hos Länstrafiken i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten, på lokalbussarna i Umeå och Skellefteå och på Norrtåg. De resor som gjorts på kortet efterfaktureras månadsvis. Läs mer på https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/biljetter-och-priser/kort-och-biljetter/foretagskort/

School card
School cards are issued by Länstrafiken after ordering from the municipality's customer service for those who meet the requirements for school transport. The card is valid for one round trip per school day with free transfer within 2 hours. The school card is not valid during the Christmas, sports and Easter holidays. Here you will find more information about school transport in Skellefteå. http://www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts

Important to know
– Spara biljetten under hela resan. Den är ditt färdbevis som du måste kunna visa vid eventuell biljettkontroll. Resande utan giltig biljett medför en straffavgift på 1 500 kr, och det är ju onödigt.
- In order for everyone to enjoy themselves on the bus, it is not okay to smoke or drink alcohol on board. Ice cream and grilled food may not be consumed on the bus. All food brought must be well packed so that the seats are left clean and mess-free for the next traveler.
– Om en resenär beter sig störande har chauffören rätt att avvisa personen.
- Unfortunately, bicycles cannot be taken on the bus in local traffic.
- If the bus is more than 20 minutes late, you are entitled to compensation. Read more about our travel guarantee here.
– Om du har glömt något på bussen som vi har hittat så kan du få tillbaka det på Bussgods Skellefteå, Södra Järnvägsgatan 29, Skellefteå. Hittegods expedition är öppen mellan mån-tor 08:00 -18:00, fre 08:00-17:00. Telefon: 0910-734580. Upphittat gods hämtas av resenär tidigast 13.00 dagen efter man tappat sitt gods.
A lost card is only replaced if you meet the requirements of the "lost bus card compensation". Reimbursed according to these rules. Read more>>
- Night traffic between Friday and Saturday is shown in the table during Friday. Night traffic between Saturday and Sunday is shown in the table during Saturday.
- In the timetables, the first time indicated is the bus's departure time. The following times are stop times, so-called "earliest times", which means that the earliest the bus can pass the stop is at the specified time. We have this arrangement to ensure that the bus traffic has a good flow.
- All possible deviations from the printed timetable can be found under the Traffic changes menu option here on our website. This may apply, for example, to printing errors.
- Prices and regulations apply until further notice.

We reserve the right for any printing errors.
crossmenu