80A. Northvolt Södra 372 - Northvolt Norra - Centrum - Dirigentvägen

MÅNDAG - SÖNDAG
Linjekarta

80A. Northvolt Södra 372 - Northvolt Norra - Centrum - Dirigentvägen

MÅNDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2024-03-04 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Northvolt Södra 372Northvolt NorraCENTRUM SKE-ÅDirigentv.
4, 12,14-23.40 23.4500.0000.10
Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 80 trafikerar hållplatsen, ingen hålltid angiven.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu