80B. Northvolt Norra - Northvolt Södra 372 - Skelleftehamn

LÖRDAG-SÖNDAG
Linjekarta

80B. Northvolt Norra - Northvolt Södra 372 - Skelleftehamn

MÅNDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Northvolt NorraNorthvolt Södra 372Ursviken CSke-hamn C
1,5,7M23.40xx00.00
Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 80 trafikerar hållplatsen, ingen hålltid angiven.
M = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu