Inlagt den:
15 december 2023

Vädervarning kan medföra störningar i kollektivtrafiken

Lördag 16 december har SMHI har utfärdat en gul vädervarning i Skellefteåområdet, då snöfall som övergår i underkylt regn kan leda till plötslig ishalka. Det kan innebära vissa störningar i trafiken, eftersom förarna behöver anpassa farten till väglaget. Vi ber om överseende med eventuella förseningar.

Weather warning may cause disruptions in public transport
On Saturday, December 16, the meteorologists at SMHI has issued a yellow weather warning in the Skellefteå area, as snowfall turning into freezing rain may result in sudden black ice. This could lead to some disruptions in traffic, as drivers need to adjust their speed to the road conditions. We ask for your understanding regarding any potential delays.

crossmenu