Inlagt den:
12 januari 2024

Linje 2: Hållplats Skelleftehamn Centrum flyttas tillfälligt

Med start 15 januari kommer VA-arbete göra att delar av St: Örjansvägen är avstängd (vid Killingörvägen, se röd markering i kartfoto). Under den perioden kommer turer till/från Sävenäs och Rönnskär på linje 2 att ledas om via Norra Hamngatan–Näsuddsvägen (se blå markering).

OBS! Under den här perioden flyttas hållplatsen Skelleftehamn Centrum till Norra Hamngatan (se ny position i kartfoto).

Förändringarna gäller från 15 januari kl. 07:00 till 2 februari.

crossmenu