1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken (t/r)

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2022-12-12 och tills vidare, dock längst 2023-06-17

1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Fäbodg.Mo i Ranag.CENTRUM SKE-ÅMorö Backe CVårg.Varug. Ö/Solb.
1-04.5004.5505.1505.2505.3005.45
3-05.0505.1005.3005.4005.4506.00
5-05.2005.2505.4505.5506.0006.15
7-05.3505.4006.0006.1006.1506.30
9-05.5005.5506.1506.2506.3006.45
11-06.0506.1006.3006.4006.4507.00
13-06.2006.2506.4506.5507.0007.15
15-06.3506.4007.0007.1007.1507.30
17-06.5006.5507.1507.2507.3007.45
19-07.0507.1007.3007.4007.4508.00
21-07.2007.2507.4507.5508.0008.15
23-07.3507.4008.0008.1008.1508.30
25-07.5007.5508.1508.2508.3008.45
27-08.0508.1008.3008.4008.4509.00
29-08.2008.2508.4508.5509.0009.15
31-08.5008.5509.1509.2509.3009.45
33-09.2009.2509.4509.5510.0010.15
35-09.5009.5510.1510.2510.3010.45
37-10.2010.2510.4510.5511.0011.15
39-10.5010.5511.1511.2511.3011.45
41-11.2011.2511.4511.5512.0012.15
43-11.5011.5512.1512.2512.3012.45
45-12.2012.2512.4512.5513.0013.15
47-12.5012.5513.1513.2513.3013.45
49-13.2013.2513.4513.5514.0014.15
51-13.5013.5514.1514.2514.3014.45
53-14.0514.1014.3014.4014.4515.00
55-14.2014.2514.4514.5515.0015.15
57-14.3514.4015.0015.1015.1515.30
59-14.5014.5515.1515.2515.3015.45
61-15.0515.1015.3015.4015.4516.00
63-15.2015.2515.4515.5516.0016.15
65-15.3515.4016.0016.1016.1516.30
67-15.5015.5516.1516.2516.3016.45
69-16.0516.1016.3016.4016.4517.00
71-16.2016.2516.4516.5517.0017.15
73-16.3516.4017.0017.1017.1517.30
75-16.5016.5517.1517.2517.3017.45
77-17.0517.1017.3017.4017.4518.00
79-17.2017.2517.4517.5518.0018.15
81-17.5017.5518.1518.2518.3018.45
83-18.2018.2518.4518.5519.0019.15
85-18.5018.5519.1519.2519.3019.45
87-19.2019.2519.4519.5520.0020.15
89-19.5019.5520.1520.2520.3020.45
91-20.2020.2520.4520.5521.0021.15
93-20.5020.5521.1521.2521.3021.45
95-21.2021.2521.4521.5522.0022.15
97-21.5021.5522.1522.2522.30*
99-22.5022.5523.1523.2523.30*
H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag).
125H00.5000.5501.1501.2501.30*
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig ankomsttid, turen slutar här.
H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag).
- = Ingen anmärkning.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.

1. Solbacken – Morö Backe – Centrum – Anderstorp

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Varug. Ö/ SolbackenVårgatanMorö Backe CCENTRUM SKE-ÅMo i Ranag.Fäbodg.
2-05.1505.2005.30
4-05.0505.0805.1505.4505.5006.00
6-05.2005.2305.3006.0006.0506.15
8-05.3505.3805.4506.1506.2006.30
10-05.5005.5306.0006.3006.3506.45
12-06.0506.0806.1506.4506.5007.00
14-06.2006.2306.3007.0007.0507.15
16-06.3506.3806.4507.1507.2007.30
18-06.5006.5307.0007.3007.3507.45
20-07.0507.0807.1507.4507.5008.00
22-07.2007.2307.3008.0008.0508.15
24-07.3507.3807.4508.1508.2008.30
26-07.5007.5308.0008.3008.3508.45
28-08.0508.0808.1508.4508.5009.00
30-08.2008.2308.3009.0009.0509.15
32-08.3508.3808.4509.1509.2009.30
34-09.0509.0809.1509.4509.5010.00
36-09.3509.3809.4510.1510.2010.30
38-10.0510.0810.1510.4510.5011.00
40-10.3510.3810.4511.1511.2011.30
42-11.0511.0811.1511.4511.5012.00
44-11.3511.3811.4512.1512.2012.30
46-12.0512.0812.1512.4512.5013.00
48-12.3512.3812.4513.1513.2013.30
50-13.0513.0813.1513.4513.5014.00
52-13.3513.3813.4514.1514.2014.30
54-13.5013.5314.0014.3014.3514.45
56-14.0514.0814.1514.4514.5015.00
58-14.2014.2314.3015.0015.0515.15
60-14.3514.3814.4515.1515.2015.30
62-14.5014.5315.0015.3015.3515.45
64-15.0515.0815.1515.4515.5016.00
66-15.2015.2315.3016.0016.0516.15
68-15.3515.3815.4516.1516.2016.30
70-15.5015.5316.0016.3016.3516.45
72-16.0516.0816.1516.4516.5017.00
74-16.2016.2316.3017.0017.0517.15
76-16.3516.3816.4517.1517.2017.30
78-16.5016.5317.0017.3017.3517.45
80-17.0517.0817.1517.4517.5018.00
82-17.3517.3817.4518.1518.2018.30
84-18.0518.0818.1518.4518.5019.00
86-18.3518.3818.4519.1519.2019.30
88-19.0519.0819.1519.4519.5020.00
90-19.3519.3819.4520.1520.2020.30
92-20.0520.0820.1520.4520.5021.00
94-20.3520.3820.4521.1521.2021.30
96-21.0521.0821.1521.4521.5022.00
98-21.3521.3821.4522.1522.2022.30
100-22.0522.0822.1522.4522.5023.00
H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag).
138H23.3823.4500.1500.2000.30
Specialtecken/anmärkningar:

H = Går endast fredag och lördag (natt mot lördag och natt mot söndag).
- = Ingen anmärkning.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu