Varje år görs drygt 1,1 miljoner resor med lokaltrafiken i Skellefteå. De centrala stadsdelarna binds samman med Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn vid kusten via 4 linjer. Tillsammans har dessa orter över 43 000 innevånare och därmed mer än hälften av kommunens invånarantal.

Allt fler inser hur praktiskt – och miljömedvetet – det är med kollektivtrafik. Alla linjer passerar Skellefteå centrum via Kanalgatan. Det betyder att du kan vara trygg i att oavsett vilken busslinje just din reklam finns på, så kommer den att passera där flest människor rör sig. Under senare år har antalet resande ökat stadigt vilket såklart ökar möjligheten att nå ut med ditt budskap. Du kan välja bussreklam som ensam kanal eller som en del i en större kampanj. Bussreklam har statistiskt sett högt uppmärksamhetsvärde.

Ordinarie priser 2022>>

Kontakta oss för mer info på:

Tel: 0910-72 56 00
info@skebuss.se

Utvändig reklam

Superback


Helfolierad bussbaksida 240 x 240 cm.

XL Gold

165 x 65 cm rammonterad baksida.

Långsida


305 x 65 cm.

Påstigningssida buss


140 x 50 cm.

Helfolierad
Din egen buss med ditt eget utseende!

Superside

600 x 40 cm.

Invändig reklam

Digital signage

För priser, kontakta oss. Välkomna!