Resegaranti och ersättning

Självklart är vårt mål att bussen alltid ska komma i tid, men ibland går det fel. Då vill vi kompensera dig som resenär. Vår resegaranti omfattar följande förseningar och avbrott i trafikutbudet:

– Om bussen är försenad mer än 20 minuter kompenseras du som resenären med ett belopp som motsvarar dubbelt enkelbiljettpris för aktuell resa. Du kan dock inte få ersättning för utebliven arbetsinkomst etc. Om det inom 35 minuter är möjligt att välja en annan buss för att nå din destination medges inte heller någon ersättning.

– Om bussen helt uteblir och det inte är möjligt att resa på sträckan inom 35 minuter, ersätter vi kostnad för taxi mot uppvisande av kvitto. Detta gäller EJ för turer som ställts in senast dagen före avgång samt att förändringen annonserats på vår hemsida.

Resegarantin gäller inte vid:
– Force majeure, det vill säga förseningar eller trafikstörningar som orsakas av omständigheter som vi inte kan råda över. Det kan till exempel vara extrema förhållanden som snöstorm, blixthalka, olyckor, större avspärrningar samt strejk och lockout.
– Fordonshaveri. Vi erbjuder då ett ersättningsfordon så snart det är praktiskt möjligt.
– Planerade förändringar, under förutsättning att information om förändring har meddelats minst fyra arbetsdagar i förväg.

Du måste göra din anmälan om ersättning enligt resegarantin senast 5 dagar efter den inträffade händelsen. Beskriv vilken busslinje och utlovad avgångstid ärendet gäller. Bussbiljett/kvitto måste bifogas. För digitala biljetter kan du ta en skärmdump. Meddela även var vi ska sätta in kompensationen, bank, clearingnummer och kontonummer. Kontakta vår kundservice på 0910-72 56 00, info@skebuss.se eller via meddelandefunktionen på vår Facebook-sida så hjälper vi dig med reklamationen. Brev skickas till Skellefteå buss, Box 377, 931 24 Skellefteå.