9. Lasarettet – C – Moröhöjden – Solbacken (t/r)

MÅNDAG - FREDAG
Linjekarta

9. Lasarettet – Centrum – Moröhöjden – Solbacken

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Ske-å lasarett
huvudentré
CENTRUM SKE-ÅMoröhöjden CVarug. Ö /
Solbacken
1-10.0010.1010.20
3-10.2010.30I10.45
5-11.2011.3011.4011.50
7-11.5012.00I12.15
9-12.5013.0013.1013.20
11 -13.2013.30I13.45
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.
I = Bussen går via E4:an,
trafikerar EJ Moröhöjden.

Observera att endast vissa turer trafikerar Moröhöjden, se tidtabell.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.

9. Solbacken – Moröhöjden – Centrum – Lasarettet

MÅNDAG – FREDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Varugatan Ö / SolbackenMoröhöjden CCENTRUM SKE-ÅSke-å lasarett huvudentré
2-10.0010.10
4-10.2510.3210.5011.00
6-10.55I11.1011.20
8-11.5512.0212.2012.30
10-12.55I13.1013.20
12-13.2513.3213.5014.00
14-13.55I14.10*
Specialtecken/anmärkningar:
* = Tiden är ungefärlig
ankomsttid, turen slutar här.
- = Ingen anmärkning.
I = Bussen går via E4:an,
trafikerar EJ Moröhöjden.

Observera att endast vissa turer trafikerar Moröhöjden, se tidtabell.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu