Trafikinskränkningar Vintern 2022/2023

Trafikinskränkningar vinter 2022/2023:

  • Röda dagar går trafiken som söndag.
  • Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda. Det innebär att sista turerna som går från Centrum/Stationsgatan är olika för olika linjer, se anmärkning M i turlistan. Undantag för linje 2, tur nr 139 den turen går 15.30 från Rönnskär på julafton.
  • Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.

 

För tillfälliga förändringar se ”aktuellt”>>