Inlagt den:
30 november 2023

Tillfälliga trafikändringar

Det är stopp i rondellen vid hotell Aurum, vilket påverkar bussar som passerar där eftersom trafiken styrs om via E4:an till södra rondellen och tillbaka via gymnasievägen.

Linje 1
Stannar inte vid hållplatsen Hotell Aurum. Resenärer hänvisas till hållplats vid COOP.

Flygbussen
Stannar inte vid hållplatsen Hotell Aurum. Resenärer hänvisas till hållplats vid COOP.

Förändringarna gäller tills annat kommuniceras. Följ Skellefteå buss kanaler för info.

 

TEMPORARY TRAFFIC CHANGES

There is a blockage in the roundabout at Hotel Aurum, affecting buses passing through as traffic is redirected via the E4 to the southern roundabout and back through Gymnasievägen.

Line 1
Does not stop at the Hotel Aurum bus stop. Passengers are directed to the stop at COOP.

Airport Bus
Does not stop at the Hotel Aurum bus stop. Passengers are directed to the stop at COOP.

The changes apply until further notice. Follow Skellefteå bus channels for information.

crossmenu