Inlagt den:
17 juni 2024

Tillfällig avstängning av följande hållplatser!

Under måndag och tisdag, 17-18 juni, kommer Torsgatan att asfalteras om i två etapper. Under etapp 1 asfalteras det från Kågevägen till Boviksvägen. Under tiden leds trafiken om via Norrbölegatan. Hållplatserna som berörs är de vid Norvalla samt hållplats Boviksvägen.
Under etapp 2 är det avstängt från Boviksvägen till Floravägen, och trafiken leds om via Morögatan. Hållplats Boviksvägen är tillfälligt avstängd.

crossmenu