Inlagt den:
4 januari 2024

Störningar i kollektivtrafiken fredag 5/1

De extremt kalla temperaturerna förväntas hålla i sig även under fredagen, vilket medför vissa förändringar i kollektivtrafiken. Anledningen till att vi inte kör hela dagen är att bussarna behöver tas in för att värmas upp, så att vi kan säkerställa så mycket trafik som möjligt. Allt för att minimera risken för att resenärer att behöva vänta ute i extrem kyla och att kunna säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för våra förare.
All regiontrafik är inställd fredag 5/1 med undantag från dessa turer, som kommer att köras:
Kåge – Skellefteå linje 210
Avgångstid från Kåge
05:45 Turnummer 1
13:45 Turnummer 17
21:45 Turnummer 29
23:15 Turnummer 31
Skellefteå – Kåge linje 210
Avgångstid från Skellefteå
08:15 Turnummer 06
16:15 Turnummer 20
20:15 Turnummer 28
00:00 Turnummer 32
Lokaltrafiken:
Linje 4 inställda turer från Bergsbyängarna till Mobacken:
Tur 1 05.10
Tur 3 05.40
Tur 5 06.10
Tur 9 07.10
Tur 13 08.10
Linje 4 inställda turer från Mobacken till Bergsbyängarna:
Tur 4 06.00
Tur 6 06.30
Tur 8 07.00
Tur 12 08.00
Övrig lokaltrafik trafikerar som vanligt fram till kl.8.00. Turer med avgång från starthållplats efter kl.8.00 ställs in fram till kl.14.00.
Uppdatering kommer ske under dagen gällande trafiken under eftermiddag och kväll
Flygbussen går som vanligt
Följ Skellefteå buss kanaler för ytterligare information.
------------------------------------------------------
PUBLIC TRANSPORTATION FRIDAY 5/1
The extremely cold temperatures are expected to persist on Friday, leading to some disturbances in public transportation.
All regional traffic is canceled on Friday 5/1, except for the following routes that will still be operational:
Kåge – Skellefteå line 210
Departure from Kåge
05:45 Trip number 1
13:45 Trip number 17
21:45 Trip number 29
23:15 Trip number 31
Skellefteå – Kåge line 210
Departure from Skellefteå
08:15 Trip number 06
16:15 Trip number 20
20:15 Trip number 28
00:00 Trip number 32
Local traffic:
Line 4 canceled trips from Bergsbyängarna to Mobacken:
Trip nr 1 05:10
Trip nr 3 05:40
Trip nr 5 06:10
Trip nr 9 07:10
Trip nr 13 08:10
Line 4 canceled trips from Mobacken to Bergsbyängarna:
Trip nr 4 06:00
Trip nr 6 06:30
Trip nr 8 07:00
Trip nr 12 08:00
All other local traffic operates as usual until 8:00 AM. Trips departing from the starting point after 8:00 AM are canceled until 2:00 PM. Updates will be provided throughout the day regarding traffic in the afternoon and evening.
The airport bus operates as usual.
Follow Skellefteå bus channels for additional information.
crossmenu