Inlagt den:
29 november 2023

Statusuppdatering onsdag eftermiddag

Snöfallet fortsätter att ställa till bekymmer för kollektivtrafiken i Skellefteå kommun, även om läget ser allt bättre ut. Så här ser det ut just nu:

Regiontrafiken mot ytterområdena
Linje 219: ställer in 16.20-avgången (Gummark)

Linje 220: sista bussen går från stan 16.10 och sista från Örviken går 15.40, vilket betyder att två turer ställs in efter det

Alla andra linjer rullar på enligt plan.

Stadstrafiken:
Linje 2 och 3 igång fortsätter som tidigare under dagen, vilket betyder att linje 2 trafikerar delsträckan Centrum-Skelleftehamn (bägge riktningarna) och linje 3 trafikerar delsträckan Mekanvägen-Centrum (bägge riktningarna).

Vad gäller linje 1 och 4 så har väghållningen inte hunnit med att röja på vissa ställen, vilket gör att de linjerna inte kommer igång under onsdagen eftersom bussar riskerar att köra fast.

Full trafik torsdag:
Som läget ser ut nu förväntas samtliga linjer i kollektivtrafiken vara igång direkt torsdag morgon, förutsatt att snöröjningen har genomförts på samtliga vägsträckor.

Flygbussen rullar på enligt tidtabell.

 

Följ Skellefteå buss kanaler för information om eventuella förändringar.

 

PUBLIC TRANSPORT STATUS UPDATE

The snowfall continues to cause issues for the public transportation in Skellefteå, although the situation is gradually improving. Here's the current status:

 

Regional lines

Line 219: Cancels the 16:20 departure (Gummark).

Line 220: The last bus from the city departs at 16:10, and the last one from Örviken departs at 15:40, resulting in the cancellation of two trips after that. All other lines are operating according to schedule.

 

City buses

Lines 2 and 3 continue to operate as earlier today for the rest of the evening. This means that line 2 will only run the section between Centrum and Skelleftehamn (both directions), and line 3 will only run the section between Mekanvägen and Centrum (both directions).

 

 

Lines 1 and 4
Road maintenance has not yet cleared some areas, stopping these lines from operating on Wednesday because buses risk getting stuck.

 

Full Service on Thursday

As the situation stands now, it is expected that all public transport lines will be operational directly from Thursday morning, provided that snow removal has been completed on all road stretches.

Airport Bus

The airport bus is operating according to the timetable.

 

Follow Skellefteå Bus channels for information.

 

crossmenu