Inlagt den:
1 december 2023

Statusuppdatering kollektivtrafiken

Det här gäller till dess att annat meddelas via Skellefteå buss kanaler.

Linje 1 - Ordinarie färdväg och hållplatser från kl. 17.20

Linje 2 - Ordinarie färdväg med undantag att hållplatsen vid Sävenäs inte trafikeras

Linje 3 - Ordinarie färdväg och hållplatser.

Linje 4 - Ordinarie färdväg och hållplatser.

 

Skellefteå buss regiontrafik till ytterområdena kör enligt ordinarie trafik med följande undantag:

Linje 204 och 205 körs via Degerbyvägen istället för Tunnelvägen, vilket innebär att vi inte trafikerar hållplats Rosengård.

 

------------------------------------------------

PUBLIC TRANSPORT STATUS UPDATE

This applies until further notice through Skellefteå bus channels.

Line 1 - Regular route and stops from 5:20 PM

Line 2 - Regular route with the exception that the Sävenäs stop is not served

Line 3 - Regular route and stops

Line 4 - Regular route and stops

 

Skellefteå bus regional traffic to the outer areas operates according to regular traffic with the following exceptions:

Lines 204 and 205 will run via Degerbyvägen instead of Tunnelvägen, meaning that we will not be serving the Rosengård stop.

crossmenu