Inlagt den:
30 november 2023

Statusuppdatering 15.00

Gymnasievägen är i väldigt dåligt skick och därför leder vi om trafiken från Aurumrondellen till stora rondellen vid Willys via E4:an. Hållplatserna Coop och Gymnasievägen kommer därmed inte att vara igång. Detta gäller från kl 16:20 avgång Fäbodgatan och Solbacken.
Flygbussen stannar enbart vid Hotell Aurum och stannar därmed inte vid Hållplats Coop. Det gäller från 18:00 avgång Torsgatan.

Dessa förändringar kvarstår just nu:
Linje 1
Bussar som kör från Centrum till Solbacken kör via Höjdgatan och trafikerar därför inte hållplatserna Bussbommen, Blidvädersgatan och Försommargatan.

Linje 2
Trafikerar inte hållplatsen på Sävenäs.

Trafiken är fortfarande i gång på samtliga linjer, men det är återstår vissa svårigheter med framkomligheten och avvikelser från tidtabellen kan ske.

Detta gäller tillsvidare, följ Skellefteå buss kanaler för uppdateringar.

---------------------------------------------------
PUBLIC TRANSPORT STATUS UPDATE
Gymnasievägen is in very poor condition, and therefore, we are redirecting traffic from Aurumrondellen to the large roundabout at Willys via E4. Consequently, the bus stops at Coop and Gymnasievägen will not be in operation. This applies from the 16:20 departure from Fäbodgatan and Solbacken.

The airport bus will only stop at Hotel Aurum and will not stop at the Coop bus stop. This applies from the 18:00 departure from Torsgatan.

The following changes persist at the moment:

Line 1 Buses traveling from Centrum to Solbacken will take the route via Höjdgatan and will not serve the stops Bussbommen, Blidvädersgatan, and Försommargatan.

Line 2 Will not serve the stop at Sävenäs.

Traffic is still operational on all lines, but there are still some difficulties with accessibility, and deviations from the timetable may occur.

These changes are in effect until further notice; please follow Skellefteå bus channels for updates.

crossmenu