Inlagt den:
7 december 2022

Skellefteå buss satsar fossilfritt – fördubblar antalet elbussar

I ett snabbt expanderande Skellefteå har det kommunala bussbolaget en tydlig strategi för att bidra till en hållbar tillväxt. Nyligen gjorde Skellefteå buss en beställning på ytterligare sex elbussar av modellen Volvo 7900 Electric.
– Kollektivtrafiken kommer att spela en viktig roll när Skellefteå förtätas. Med ännu fler eldrivna bussar bidrar vi till en renare, tystare och mer attraktiv stadsmiljö, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.   

Miljardinvesteringar i nya industrietableringar gör att Skellefteå växer extremt snabbt, vilket ställer höga krav bland annat lösningen av trafiksituationen. Skellefteå buss bedriver sedan flera år tillbaka ett utvecklingsarbete för att hitta nya, hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Med de nyligen inköpta bussarna kommer närmare hälften av bolagets bussar som är i regelbunden trafik att drivas med fossilfria alternativ som biogas och el. Målsättningen är att bolagets fordonsflotta på sikt ska vara 100 % fossilfri och att dieselbussarna fasas ut så snabbt som möjligt.
– Satsningen på fossilfria alternativ gör oss mer självförsörjande, eftersom vi blir en del av ett kretslopp. Elen kommer från lokal vind- och vattenkraft och Skellefteåbornas sopor hamnar i våra tankar som biogas. Investeringskostnaden är ju fortfarande hög för elbussarna, men inräknat underhåll, drift och garagering är de det alternativ med allra bäst totalekonomi sett över en tioårsperiod, berättar Marie Larsson.

Renare och tystare levnadsmiljöer
Med den nya investeringen kommer Skellefteå buss från och med hösten 2023 att ha tolv elbussar som kör i stadstrafiken. Marie Larsson menar att det finns flera goda argument för att driva på en utveckling som går mot mer eldriven kollektivtrafik.
– Med tanke på världsläget blir vi mindre sårbara om vi har en flotta som bygger på fossilfria drivmedel och här i norra Sverige har vi god tillgång till el. Dessutom bidrar vi till en renare och tystare levnadsmiljö för alla de människor som ska bo i framtidens Skellefteå. För att inte tala om framkomligheten i trafiken, där varje buss ersätter 60 bilar, säger Marie Larsson.

”Hållbar utveckling är en beteendefråga”
Skellefteå buss klarade tidigare i höst den externa revisionen för sin miljöcertifiering ISO 14001, som bolaget använder bland annat för att etablera systematiska arbetssätt. Marie Larsson berättar:
– Det gör att vi kan sätta mål som driver klimatomställningen ännu snabbare, där vi ställer krav på både leverantörer och oss själva. Hållbar utveckling är framför allt en beteendefråga och vi vill påverka både befintliga och nya Skellefteåbor att tillsammans göra kloka val i vardagen, både för plånboken, klimatet och trivseln.

crossmenu