Kollektivtrafiken har återhämtat sig starkt efter pandemin. Statistik från Skellefteå buss visar att antalet resor i lokaltrafiken har ökat med 76 % det senaste halvåret, jämfört med motsvarande period 2020. Dessutom är ökningen 17 % jämfört med samma period 2019, det vill säga före pandemin.

– Att återhämtningen har gått så snabbt är bland annat ett resultat av satsningarna på kollektivtrafiken och det senaste halvåret har vi haft flest antal resor någonsin i lokaltrafiken, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson.

Coronapandemin som drabbade världen i början av 2020 fick under en lång tid stora negativa effekter på kollektivtrafiken. I Skellefteå minskade till exempel lokaltrafiken med 33 % maj-oktober 2020, jämfört med samma period året före. Nedgången höll i sig ända till april 2022, som var en tydlig brytpunkt då resenärerna återvände till kollektivtrafiken.
– Det har skett en ökning i kollektivtrafiken i hela landet, men av de siffror som jag har sett har ingen haft en lika stor uppgång som vi här i Skellefteå. Att antalet resor har ökat med 17 % jämfört med året före pandemin är verkligen positivt. Ökningen hade inte varit genomförbar utan de modiga politiska beslut som möjliggjorde trafikomläggningen, med snabbare linjer, nya zoner och taxor samt ökad turtäthet som har skapat bättre förutsättningar för arbetspendling. Dessutom har den allmänna återgången efter pandemin och Skellefteås kraftiga tillväxt självklart också spelat in, säger Marie Larsson.

I ett snabbväxande Skellefteå förväntas kollektivtrafiken spela en viktig roll och bidra till både renare luft, kortare köer i trafiken och mindre buller. Marie Larsson berättar:
– Om Skellefteå ska kunna växa och vara en attraktiv plats att bo och verka på måste fler välja andra alternativ än bilen. Därför är det positivt att se hur många av de som har flyttat hit för att jobba redan är vana att välja kollektivtrafik. Vi både hoppas och tror att det är ett beteendemönster som ännu fler befintliga Skellefteåbor kommer att ta efter. Och med tanke på inflationens effekter på människors privatekonomi, i kombination med ökad medvetenhet om de egna klimatavtrycken, är det naturligt att kollektivt resande blir ett allt mer attraktivt alternativ.

Förutom de satsningar som redan har genomförts pågår ett kontinuerligt arbete på Skellefteå buss för att utveckla kollektivtrafiken. Innan sommaren 2023 lanseras till exempel en ny mobilapp, som ska förenkla och förbättra det kollektiva resandet ytterligare. Dessutom har det påbörjats ett arbete med att ta tillvara teknik som gör det möjligt att följa och analysera rörelsemönster genom anonymiserad dataspårning via mobiltelefoner.
–Genom att analysera rörelsemönster och förändringar ser vi hur kollektivtrafiken kan utvecklas och anpassas för människors beteenden och behov, både idag och i framtidens Skellefteå. Dessutom är det bra att ha tillgång till datadrivna underlag, eftersom det underlättar beslutsprocesserna för våra politiker, säger Marie Larsson.