Inlagt den:
30 november 2023

Samtliga linjer nu igång

Samtliga Skellefteå buss linjer är nu igång enligt den ordinarie tidtabellen. Observera dock att det på en del ställen fortfarande pågår snöröjning, vilket kan orsaka vissa störningar i form av förseningar.

Följ Skellefteå buss kanaler för information om eventuella förändringar.

 

PUBLIC TRANSPORT: ALL LINES NOW OPERATIONAL

All Skellefteå Bus lines are now operating according to the regular schedule. Please note that snow removal is still ongoing in some areas, which may cause certain disruptions in the form of delays.

Follow Skellefteå Bus channels for information.

crossmenu