Inlagt den:
23 januari 2024

Rekordsiffror för Skellefteås lokaltrafik 2023

Färsk statistik visar att antalet resor i Skellefteås stadstrafik aldrig har varit större. Under 2023 gjordes närmare 1,8 miljoner resor i stadstrafiken, vilket är en ökning med över 450 000 resor jämfört med året innan.
– Självklart är vi både glada och stolta över så många både nya och gamla Skelleftebor väljer att resa kollektivt. Det är ett bra bevis för att våra satsningar har varit lyckade och att vi har lyckats skapa ett utbud som på ett bra sätt möter de behov som finns i dagens Skellefteå, säger Skellefteå buss vd Marie Larsson. 

De två senaste åren har kollektivtrafiken i Skellefteå visat upp en återhämtning efter pandemin som sticker ut i jämförelse med hela övriga Sverige. Redan 2022 var antalet resande uppe på en nivå som var högre än innan pandemin (drygt 1,3 miljoner), en ökning som sedan alltså tog ytterligare fart under 2023.
– Det är tydligt att vi ser början på en beteendeförändring i sättet man väljer att resa. Människor som har flyttat hit i samband med de stora industrietableringarna har snabbt kommit in i att använda kollektivtrafiken, vilket naturligtvis får stort genomslag på statistiken. Men vi ser även att redan etablerade Skellefteåbor åker kollektivt i allt större utsträckning, istället för att ta bilen. Dessutom fortsätter många unga Skellefteåbor att resa kollektivt och där har resekortet för ungdomar varit en viktig faktor, säger Marie Larsson.

Möjlighet till snabba förändringar i trafiken
Den snabba befolkningsökning ser ut att fortsätta ytterligare flera år och i framtidens Skellefteå förväntas kollektivtrafiken få en allt viktigare roll, både med tanke på trafiksituationen och miljöutmaningarna. Marie Larsson berättar:
- Vi står redo att bidra med det vi kan för att förverkliga strategierna i kommunens miljö- och klimatprogram, där bland annat målet om noll utsläpp senast 2030 ingår. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta har redan kommit en lång bit på vägen och vi ska fortsätta ställa krav på leverantörerna så att de skapar rätt förutsättningar för det. Dessutom är det viktigt att vi fortsatt har den rådighet som gör att vi snabbt kan göra trafikändringar för att möta de växande behoven av kollektivtrafik.

Ytterligare linjer i stadstrafiken en möjlighet
Marie Larsson säger att hon med intresse ser fram emot hur de fortsatta satsningarna slår igenom, med möjligheten till exempelvis ytterligare linjer i stadstrafiken.
– Allting hänger ju ihop och ju attraktivare och mer målgruppsanpassat utbud vi kan erbjuda, ju enklare blir det för fler människor att välja att åka buss istället för bil. Vilket i förlängningen skulle betyda att vi kan utveckla utbudet ännu mer och bidra som en positiv kraft genom att främja goda luftmiljöer, lägre bullernivåer och ett minskat antal bilar på våra vägar.

crossmenu