Inlagt den:
4 januari 2024

Regiontrafiken inställd 4/1 – med vissa undantag

Den extrema kylan gör att de flesta av Skellefteå buss turer på regiontrafiken ställs in tillsvidare. Orsaken är att kylan gör att det inte går att säkerställa att trafiken fungerar, vilket i rådande temperaturer skulle riskera passagerarnas och förarnas säkerhet om bussar blir stående längs vägarna.

OBS! Vissa turer kommer dock att köras som vanligt under eftermiddagen:
16:20 linje 205 tur 27 16:20 från Skellefteå till Boliden /Jörn
16:15 linje 210 tur 20 (via Kåge) till Byske
16:15 linje 212 tur 22 från Skellefteå via Kåge till Fällfors
16:10 linje 207 tur 19 till Bureå
16:15 linje 207 tur 21 till Lövånger

Följ Skellefteå buss kanaler för fortsatt information.

--------------------------------------------------------

REGIONAL TRAFFIC CANCELED TODAY – WITH SOME EXCEPTIONS
The extreme cold weather is causing the cancellation of most Skellefteå bus lines on regional traffic until further notice. The reason is that the cold makes it impossible to ensure the proper functioning of traffic, which, in current temperatures, would pose a risk to the safety of passengers and drivers if buses were to get stuck along the roads.

NOTE! Some bus lines will still be operated as usual during the afternoon:

16:20 Line 205, Tour 27, departing at 16:20 from Skellefteå to Boliden/Jörn
16:15 Line 210, Tour 20 (via Kåge) to Byske
16:15 Line 212, Tour 22, departing from Skellefteå via Kåge to Fällfors
16:10 Line 207, Tour 19, to Bureå
16:15 Line 207, Tour 21, to Lövånger

Follow Skellefteå Bus channels for further information.

crossmenu