Regiontrafik

Skellefteå buss trafikerar ett stort antal busslinjer på Länstrafikens uppdrag. För dessa linjer ansvarar Länstrafiken när det gäller korrekt information om tider och priser, därför presenteras detta inte på Skellefteå buss hemsida, utan vi hänvisar till nedan länkar och telefon för aktuell information. (Exempel på trafik där Länstrafiken är huvudman är Skellefteå – Medle, Skellefteå – Norsjö, Skellefteå – Bureå mfl, mfl). För trafikupplysning i andra län, se under ”länkar”.

Följande linjer trafikerar Skellefteå buss helt eller delvis:
Stomlinjer: Nr 12, 17, 21, 27, 28, 29, 36
Matarlinjer: Nr 136, 138, 139, 140, 141, 143, 200 – 260 (förutom 234 och 235), 341

Länstrafiken Västerbotten, trafikupplysning
Länstrafiken i Västerbottens trafikupplysning tel. 0771- 100 110