Inlagt den:
1 mars 2023

Nyutvecklad IoT-lösning kontrollerar bussarnas värme

Skellefteå buss har installerat sensorer som i realtid mäter temperaturen inne i bussarna när de står parkerade i bussdepån på natten. Genom en app kan personal kontrollera så att bussarna har rätt temperatur och snabbt vidta åtgärder vid behov.

– Målsättningen är att alltid ha en behaglig temperatur i bussarna som går i trafik, både för passagerarnas och förarnas skull, berättar Per Lindfors på Skellefteå buss.

Under vintertid kan det vara en utmaning att säkerställa rätt temperatur inne i bussarna, framför allt i lokaltrafiken där dörrarna öppnas ofta och släpper ut varm luft. Det finns även potentiella felkällor i bussdepån som kan göra att bussarna inte har den önskade temperaturen när de ska gå i trafik på morgonen.

– Det kan vara alltifrån en kortslutning i en sladd till att en rampkoppling inte sitter som den ska. Tack vare sensorerna går det ett automatiskt larm via appen om temperaturen i en buss sjunker under en viss nivå på natten. Då uppmärksammas ansvarig personal, så att de kan agera genom att byta ut bussar som inte är varma och se till att de värms upp innan de går ut, säger Per Lindfors som är Skellefteå buss projektledare i implementeringsarbetet.

 

Framgångsrikt samarbete med Skellefteå Kraft

Tekniken har utvecklats i samarbete med IoT-avdelningen på Skellefteå Kraft, som redan hade en liknande lösning för andra verksamheter inom kommunen.

– När vi ställde frågan till Skellefteå Kraft om det gick att ta tillvara den lösningen även i våra bussar var de väldigt tillmötesgående och vi inledde ett samarbete kring utvecklingen, berättar Per Lindfors.

Till en början installerades sensorerna i tio av bussarna som ett pilotprojekt våren 2022. Eftersom det slog väl ut finns det nu sensorer installerades i samtliga 79 bussar som går på lokaltrafiken och är stationerade i Skellefteå.

 

Systemet kan utvecklas ytterligare

Utöver appen kan bussarnas temperatur även övervakas i via datorer, för att göra mer djuplodande analyser av temperaturkurvorna över tid. De ansvariga för verkstaden är mycket nöjda med de möjligheter som den nya tekniken för med sig. Skellefteå buss fordonsledare Hussein Alsaedi berättar:

– Vid extremt kalla dagar finns det en risk att temperaturen inne i bussarna sjunker och då är det här ett väldigt bra system. Det gör att vi kan säkerställa att bussarna håller den temperatur på 18–22 grader som de ska ha under körning. Dessutom ser jag att det finns det stora möjligheter att utveckla systemet ytterligare. Det skulle till exempel kunna vara till hjälp även på sommaren, när det istället handlar om att bussarna inte ska vara för varma.

 

crossmenu