Inlagt den:
16 februari 2024

LINJE 9 OCH HOCKEYBUSSEN: Hållplatser fortsatt avstängda

Avstängningen av Myntgatan på Moröhöjden förlängs ytterligare en tid, vilket gör att busstrafiken på linje 9 leds om via Torsgatan och Östra leden. Hållplatserna Myntgatan 107, Myntgatan 39 och Moröhöjden Centrum är därför fortsatt avstängda och istället hänvisas resenärer till en tillfällig hållplats på Gruvgatan, vid Skogsvallens idrottsplats.

Avstängningen påverkar även hockeybussen, men där hänvisas resenärer till hållplatsen Gruvgatan A på Torsgatan.

--------------------------------------------------

LINE 9 AND HOCKEY SHUTTLE: Bus stops still closed
The closure of Myntgatan at Moröhöjden is extended for a further period, leading to the rerouting of bus traffic on line 9 via Torsgatan and Östra leden. The stops at Myntgatan 107, Myntgatan 39, and Moröhöjden Centrum remain closed, and passengers are instead directed to a temporary stop at Gruvgatan, near Skogsvallens sports ground.

The closure also affects the hockey shuttle, but these passengers are directed to the Gruvgatan A stop on Torsgatan.

crossmenu