Inlagt den:
26 januari 2024

LINJE 2: Hållplats Skelleftehamn Centrum åter i bruk

Linje 2 kan återigen köra ordinarie väg vid Killingörvägen. Det gör att Hållplats Skelleftehamn Centrum från och med nu trafikeras som vanligt igen och att den tillfälliga hållplatsen på Norra Hamngatan inte längre används.
 
-----------------------------------------------------------------
 
LINE 2:
Bus stop Skelleftehamn Centrum back in use
 
Line 2 can once again follow its regular route at Killingörvägen. This means that Bus Stop Skelleftehamn Centrum will be served as usual, and the temporary bus stop on Norra Hamngatan will no longer be used.
crossmenu