Inlagt den:
3 januari 2024

Kylan skapar störningar torsdag 4/1

Den fortsatta stränga kylan kommer att medföra en del störningar i kollektivtrafiken torsdag 4 januari. Anledningen till att vi inte kör hela dagen är att bussarna behöver tas in för att värmas upp, så att vi kan säkerställa så mycket trafik som möjligt. Allt för att minimera risken för att resenärer att behöva vänta ute i extrem kyla och att kunna säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för våra förare.

Lokaltrafiken:
Kör som vanligt fram till kl.8.00. Turer med avgång från starthållplats efter kl.8.00 in fram till kl.14.00 ställs in.
Trafiken startar om igen med turer som har avgångstid från starthållplats kl.14 och kör fram till turer med avgång från starthållplats kl.18.

Mellan kl.18 och kl.21.30 ställs trafiken in, för att sedan återupptas.

Regiontrafiken:
Samtliga turer till och från Burträsk (linje 225, 226 och 229) med avgångstider från starthållplats kl.05.45-08.30 ställs in. Utöver det går regiontrafiken som vanligt under dagen.

Observera dock att ytterligare turer på såväl lokaltrafiken som regiontrafiken kan komma att ställas in med kort varsel. Vi ber om överseende med eventuella problem som störningarna skapar under dessa extrema väderförhållanden.

Följ Skellefteå buss kanaler för ytterligare information.

-----------------------------------------------------

COLD WEATHER CAUSES DISRUPTIONS IN PUBLIC TRANSPORTATION ON 4/1

The ongoing severe cold weather will cause some disruptions in public transportation on Thursday, January 4th. The reason for not operating throughout the day is that the buses need to be brought in for warming up, ensuring as much traffic as possible. This is done to minimize the risk of passengers having to wait outside in extreme cold and to ensure an acceptable working environment for our drivers.

Local Transportation:
Operates as usual until 8:00 AM. Buses with departure times from the starting point after 8:00 AM until 2:00 PM are canceled. Traffic resumes with buses departing from the starting point at 2:00 PM and continues until buses with departure times from the starting point at 6:00 PM. Between 6:00 PM and 9:30 PM, the traffic is suspended and will then resume.

Regional Transportation:
All buses to and from Burträsk (lines 225, 226, and 229) with departure times from the starting point at 5:45 AM to 8:30 AM are canceled. Besides that, regional transportation operates normally throughout the day.

Please note that additional buses on both local and regional transportation may be canceled with short notice. We appreciate your understanding regarding any issues caused by the disruptions under these extreme weather conditions.

Follow Skellefteå bus channels for further information.

crossmenu