Inlagt den:
18 december 2023

Kollektivtrafiken kör åter som vanligt på Kanalgatan

Arbetet som gjorde att Kanalgatan tillfälligt var avstängd har avslutats tidigare än beräknat. Det gör att Skellefteå buss stadstrafik nu har återgått till normala färdvägar och de hållplatser som påverkades trafikeras igen, både i linjetrafiken och för flygbussarna.

----------------------------------------

Public transportation back in normal traffic on Kanalgatan

The work that led to the temporary closure of Kanalgatan has been completed earlier than expected. This means that Skellefteå city buses have now returned to their normal routes, and the affected bus stops are being serviced again, both for regular bus lines and airport buses.

 

crossmenu