Inlagt den:
5 januari 2024

Kollektivtrafiken inställd under helgen

Som ett resultat av den senaste tidens extrema köld kommer samtliga turer på både lokaltrafiken och Skellefteå buss regionaltrafik att ställas in under helgen (lör-sön).

– Den långvariga kylan har slitit hårt på våra bussar, det gäller samtliga bussmodeller och typer av drivmedel. Dessutom har det varit en utmaning att kunna upprätthålla acceptabla arbetsmiljöer för våra förare, vilket vi naturligtvis måste kunna erbjuda. För att säkerställa att kollektivtrafiken kan vara igång för fullt på måndag behöver vi se över bussarna under helgen och kommer att ha extrainsatt personal som arbetar med att åtgärda de problem som har uppstått. Vi har prioriterat att hålla trafiken igång i största möjliga utsträckning under vardagarna när flest människor ska till jobb och skola, för att istället styra uppehållet i trafiken till helgen när resandet går ner, säger Skellefteå buss produktionschef Christoffer Wadén.

Det som tidigare kommunicerats kring fredagens trafik gäller fortsatt.

Flygbussarna fortsätter att gå som vanligt under helgen.

-------------------------------------------------------------------

PUBLIC TRANSPORTATION CANCELED DURING THE WEEKEND

As a result of the recent extreme cold weather, all services on both local transport and Skellefteå Bus regional transport will be canceled over the weekend (Saturday-Sunday).

"The prolonged cold has taken a toll on our buses, affecting all bus models and types of fuels. Additionally, maintaining acceptable working conditions for our drivers has been a challenge, which we must naturally provide. To ensure that public transportation can operate fully on Monday, we need to inspect the buses over the weekend and will have additional staff working to address the issues that have arisen. We have prioritized keeping traffic running as much as possible on weekdays when most people need to go to work and school, choosing to schedule the traffic break for the weekend when travel decreases," says Christoffer Wadén, production manager at Skellefteå Bus.

What was communicated earlier regarding Friday's traffic remains in effect.

Airport buses will continue to operate as usual during the weekend.

crossmenu