Inlagt den:
16 februari 2024

Jens Mårtensson ny kommunikations- och marknadschef på Skellefteå buss

Skellefteå buss fortsätter att utveckla sin ledningsorganisation. Nu har man gjort klart med Jens Mårtensson som ny kommunikations- och marknadschef, en tjänst han tillträder under våren.
– Det är ett riktigt intressant läge att komma in i på Skellefteå buss, inte minst med tanke på det oerhört viktiga samhällsuppdrag som bolaget har i ett snabbt växande Skellefteå, säger Jens Mårtensson.

När Jens Mårtensson börjar på Skellefteå buss gör han det med en redan lång och imponerande karriär bakom sig. Under sina drygt 20 år på kommunikationsbyrån Krux som vd och kommunikationsstrateg samlade han på sig en mängd erfarenheter som han kommer att kunna ta tillvara i sin nya tjänst. De senaste två åren har han jobbat som affärsrådgivare på Almi Nord, vilket har gett ytterligare insikter i de utmaningar och möjligheter som Skellefteå står inför.
– För mig som inbiten Skellefteåbo i grunden känns det bra att få bidra till att utveckla min stad. En attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för att Skellefteå ska kunna växa hållbart, både ur ett klimatmässigt och socialt perspektiv. Många nyinflyttade har en helt annan inställning till det kollektiva resandet och det behöver vi ta tillvara och vidareutveckla för att ännu fler som bor här ska vilja och kunna välja att ta bussen. I arbetet med beteendeförändring är jag övertygad om att bland annat kommunikationen får en viktig roll, både för att informera, utbilda och inspirera, säger Jens Mårtensson.

”Starkt samhällsengagemang och ett etablerat nätverk”

På Skellefteå buss ser man mycket positivt på att ha rekryterat ett så etablerat och tungt namn som Jens Mårtensson till tjänsten som kommunikations- och marknadschef. Bolagets vd Marie Larsson berättar:
– Jens kommer in med såväl ett etablerat nätverk som lång erfarenhet och kunskap inom kommunikation, vilket blir betydelsefullt för utvecklingen av den framtida kollektivtrafiken i Skellefteå. Dessutom har han ett starkt samhällsengagemang och det kommer naturligt för honom att utmana etablerade sanningar för att uppnå positiv förändring. De egenskaperna kommer att bli en tillgång för oss nu när vi står inför en stor omvandling och behöver hitta nya vägar fram. Under sina år på Almi har han även jobbat mycket med hållbarhetsfrågor. I kombination med det affärsmässiga perspektivet blir det värdefullt när vi tillsammans med de stora arbetsgivarna ska skapa förutsättningar för hållbart och attraktivt arbetspendlande i Skellefteå.

crossmenu