Inlagt den:
13 januari 2023

Förbättringar på gång!

SWE:
Förbättringar i realtidsvisningarna i app och skyltningen av bussarna är på gång, klart i vår!
Tyvärr har vi haft lite störningar i och med en uppgradering av systemet.
Tack för ert överseende!

ENG:
Improvements in the real-time views in the app and the signage of the buses are underway! It will be ready during the spring.
Unfortunately, we have had some disruptions due to an upgrade of the system.
Thank you for your indulgence!

crossmenu