Inlagt den:
1 juni 2023

Flygbussen - tillfälligt förändrad färdväg

Från den 12 juni ändras färdvägen tillfälligt för Flygbussen på grund av vägarbete på väg 774. Det är endast sträckan från Hotell Aurum och ut till flygplatsen som påverkas (i båda riktningar). Från och med den 12 juni går Flygbussen från hotell Aurum ut på E4:an söderut, i höjd med Bureå svänger den västerut och når flygplatsen via Sjöbotten.

  • Endast hållplats "Tjärnvägen/Bilbolaget" påverkas - den inte kan användas under tiden för vägarbetet. Vi välkomnar resenärer till hållplats hotell Aurum.
  • Ingen förändring i tidtabellen.

Vägarbetet beräknas pågå från och med 12 juni till och med 30 september.

Här hittar ni info om vägarbetet

 

crossmenu