Inlagt den:
3 december 2023

Alla linjer i ordinarie trafik mån 4 dec

Snöröjningen börja nu hinna ikapp efter veckans snöoväder. Det gör att från och med måndag morgon 4 december är planen att köra samtliga Skellefteå buss linjer enligt ordinarie tidtabell och vägsträckning, med samtliga ordinarie hållplatser inkluderade. Detta gäller både linjerna i stadstrafiken och Skellefteå buss linjer i regiontrafiken till ytterområdena.

Det finns dock fortsatt risk för störningar i trafiken ett tag framöver, eftersom vissa vägar fortfarande är väldigt dåliga.

Följ Skellefteå buss kanaler för information om eventuella förändringar.

-------------------------------------------------------------

PUBLIC TRANSPORT: ALL LINES IN REGULAR TRAFFIC FROM MONDAY, DEC 4

Snow removal is now catching up after the snowstorms during the week. This means that starting Monday morning, December 4, the plan is to operate all Skellefteå bus lines according to regular schedules and routes, including all bus stops. This applies to both city traffic lines and Skellefteå bus lines in regional traffic to outer areas. However, there is still a risk of disruptions in traffic for a while, as some roads are still in very poor condition.

Follow Skellefteå bus channels for current information about any changes.

crossmenu