Meny

80A. Northvolt Södra 372 - Northvolt Norra - Moröbacke C - Centrum - Dirigentvägen

MÅNDAG - SÖNDAG
Linjekarta

80A. Northvolt Södra 372 - Northvolt Norra - Moröbacke C - Centrum - Dirigentvägen

MÅNDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Northvolt Södra 372Northvolt NorraMoröbacke CCENTRUM SKE-ÅDirigentv.
4, 12,14M23.40 23.45x 00.0000.10
Specialtecken/anmärkningar:
x = Linje 80 trafikerar hållplatsen, ingen hålltid angiven.
M = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vinter/vår 2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
crossmenu