Meny

70. Torsgatan Ö – Bergsvallen – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

MÅNDAG-SÖNDAG

70. Torsgatan Ö – Bergsvallen – Anderstorp – Nyckelgatan – Orrvägen

MÅNDAG – SÖNDAG
Giltig från och med 2023-08-20 och tills vidare, dock längst 2024-06-15
Tur nr:Ant.:Northvolt NorraNyåkersb.FrögatanA-torp CNyckelg.Orrvägen
3,13,17M23.40x xxx00.10
Specialtecken/anmärkningar:
- = Ingen anmärkning.
x = Trafikerar hållplatsen men ingen hålltid angiven.
M = Går ej julafton.

Angiven tid CENTRUM SKE-Å är tidigaste avgångstid, bussen anländer centrum några minuter tidigare för att möjliggöra bussbyte.

Trafikinskränkningar vintern 2023/2024:
- Röda dagar går trafiken som söndag.
- Julafton 24/12 går trafiken som lördag med undantaget att alla turer med avgång från starthållplats kl. 15.30 samt alla turer därefter är inställda.
- Nyårsafton 31/12 går trafiken som lördag.
crossmenu