Trafikförändringar 2019-08-21T12:01:27+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik Vintern 2019/2020 som gjorts efter tidtabellstryck:

Linje 2 – tur 22, avgång 07.45 från Ortvägen (08.00 från C):
Går hela vägen till Näsuddsvägen.

Linje 3 – kartan (sid 29 i tryckta tidtabellen):
I texten för ”Hållplatserna trafikeras i följande ordning” har en hållplats som inte finns med på linje 3 smugit sig in. Hållplats ”Brännan” – trafikeras inte på linje 3.

För tillfälliga förändringar se ”aktuellt”>>