Trafikförändringar 2018-04-17T10:42:22+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen ”Skellefteå Lokaltrafik VINTERN 2017/2018 som gjorts efter tidtabellstryck:

LÄGE D:
Eftersom Kulturhusets byggstart är uppskjutet en tid så kommer även Läge D på Kanalgatan att vara kvar på befintlig plats, det flyttas inte som det var planerat. Det innebär att i Vinterturlistan Skellefteå Lokaltrafik 2017/2018 på sidan 7 står det fel i kartan. Läge D blir kvar på nuvarande plats på Kanalgatan mellan Trädgårdsgatan och Torggatan. Läge D flyttas österut på Kanalgatan mellan Torggatan och Hörnellgatan tidigast våren 2018.

Linje 1, tur nr 3 med avgång från Fäbodgatan kl. 05.30:
Turen förlängs hela vägen till Solbacken via hållplatserna Servicegatan 1 & 2. Hålltid på hpl Vårgatan 06.03, hpl Solbacken 06.15. Turen får anmärkningen N i tidtabellen, ändras till det rätta på hemsidan.

Linje 1, tur nr 3 med avgång från Fäbodgatan kl. 05.30 – förändrad tid:
För att bussen ska hinna in till centrum för att ansluta buss som avgår mot Umeå kl. 05.50 har en tur på linje 1 tidigarelagts.
Detta gäller från och med måndag 15/1:
Linje 1, tur nr 3 med avgång 05.30 från Fäbodgatan tidigareläggs 10 minuter till avgångstid 05.20.
Detta innebär att samtliga påföljande hålltider på tur 3 även de tidigareläggs:
Coop Forum 05.25, Centrum Ske-å 05.38, Moröbacke Centrum 05.48, Vårgatan 05.53, Solbacken 06.05.

 

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik VÅREN & Hösten 2018 som gjorts efter tidtabellstryck:

Linje 10, tur nr 86/122 med avgång från Vårgatan 06.20:
Förändrade hålltider till: 06.20 på Vårgatan, 06.25 på Morö Backe Centrum, 06.40 på Ske-å Centrum, 06.45 på Coop Forum, 06.51 på Fäbodgatan.

Linje 20, tur nr 78/116 med avgång från Varugatan 06.00:
Turen startar på Myntgatan 06.05. Hållplats Varugatan Östra/Solbacken trafikeras EJ på denna tur. I övrigt inga förändringar på tider.