Trafikförändringar 2017-10-06T08:47:44+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen ”Skellefteå Lokaltrafik VINTERN 2017/2018 som gjorts efter tidtabellstryck:

LÄGE D:
Eftersom Kulturhusets byggstart är uppskjutet en tid så kommer även Läge D på Kanalgatan att vara kvar på befintlig plats, det flyttas inte som det var planerat. Det innebär att i Vinterturlistan Skellefteå Lokaltrafik 2017/2018 på sidan 7 står det fel i kartan. Läge D blir kvar på nuvarande plats på Kanalgatan mellan Trädgårdsgatan och Torggatan. Läge D flyttas österut på Kanalgatan mellan Torggatan och Hörnellgatan tidigast våren 2018.

Linje 1, tur nr 3 med avgång från Fäbodgatan kl. 05.30:
Turen förlängs hela vägen till Solbacken via hållplatserna Servicegatan 1 & 2. Hålltid på hpl Vårgatan 06.03, hpl Solbacken 06.15. Turen får anmärkningen N i tidtabellen, ändras till det rätta på hemsidan.