Trafikförändringar 2019-09-30T12:57:26+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik Vintern 2019/2020 som gjorts efter tidtabellstryck:

Hela den tryckta tidtabellen med giltighetstid från och med 2019-08-19 är inaktuell!

För senaste nytt se under ”aktuellt” och den senaste versionen av tidtabellen.

Aktuellt>>

Tidtabell vintern 2019/2020>>

Ändringar gjorda efter den stora neddragningen (gjord v.35):

Linje 9:
Fr.o.m 21/9 kommer lördagstrafiken gå som söndagstrafik.

Linje 1:
Fr.o.m 23/9 kommer tur 3 (avg. 05.25 fr Fäbodgatan) börja gå kl. 05.20.

Linje 3:
Fr.o.m 23/9 kommer tur 48 (avg. 13.25 fr. Nyckelgatan) och tur 62 (avg. 15.25 fr. Nyckelgatan) börja på hållplats Plåtvägen 5 minuter före avgångstid på Nyckelgatan.

Linje 2:
lördag & söndag
Fr.o.m 28/9 kommer en extra tur börja gå från Skeå C till Koppargården Rönnskär. Avgång 05.30 från Skeå C och ord.färdväg till Skelleftehamn med ankomst ca kl. 06.00 vid Koppargården.

Linje 2:
lö & sö – bortplockad tur
Tur nr 155, 217 med avgång 22.05 från Skelleftehamn Centrum mot Skellefteå på lördag & söndag är borttagen.

Linje 2:
lö & sö – tillkommen tur
Tur nr 153, 215 med avgång 21.05 från Skelleftehamn Centrum mot Skellefteå på lördag & söndag har tillkommit.

Linje 2:
En tur bortplockad
Linje 2, tur nr 63 med avgång 15.50 från Skelleftehamn Centrum mot Skellefteå på vardagar är borttagen.

Den gällande tidtabellen (med ovan ändringar gjorda) hittar ni här på vår hemsida.