Trafikförändringar 2018-12-20T10:40:23+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik Vintern 2018/2019 som gjorts efter tidtabellstryck:

Linje 10, tur nr 31, 67 med avgång från Fäbodgatan 21.10:
Tryckfel på hålltiden Skellefteå Centrum, den korrekta tiden är 21.28 (ej 20.28).