Trafikförändringar 2020-06-23T10:26:06+00:00

Trafikförändringar

Förändringar i tidtabellen Skellefteå Lokaltrafik Sommar 2020 som gjorts efter första publiceringen på vår hemsida (8/6):

Linje 2:
Tur 29 avgång 15.05 från Skelleftehamn C startar på Rönnskär 15.00 (ej från Näsuddsvägen).
Tur 31 avgång 16.05 från Skelleftehamn C startar på Näsuddsvägen 16.00 (ej från Rönnskär).

Linje 2:
Tur 28 avgång 14.15 från Skellefteå Centrum går till Rönnskär (ej till Näsuddsvägen).
Tur 30 avgång 15.15 från Skellefteå Centrum går till Näsuddsvägen (ej till Rönnskär).

Linje 2:
Tur 13 avgång 08.35 från Skelleftehamn C startar i Skehamn C (ej från Näsuddsvägen).