Kartor 2018-04-27T08:04:10+00:00

Kartor Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VINTERN 2017/2018, 2017-10-02 till och med 2018-04-29.

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VÅR, SOMMAR, HÖST 2018, 2018-04-30 till och med 2018-09-30.

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.

Flygbuss

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, flygbussen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vintern 2017 / 2018
Giltig från och med 2017-10-02 och tillsvidare dock längst 2018-04-29

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg samt på Kanalgatans norra sida, mot Busstorget. Obs! Vintern 2017/2018 är hållplatserna på Kanalgatans norra sida flyttade lite på grund av byggnationerna av nya Kulturhuset.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.

Kanalgatan norra:
Läge D är flyttat ca 100 m österut på Kanalgatan, mot E4:an på grund av bygget av nya Kulturhuset. Läge D ligger på Kanalgatan mellan Torggatan och Hörnellgatan.
Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
3, 30 mot Sunnanå /Hammarängen

Läge B:
1, 10 mot Anderstorp
4 mot Bergsbyn
12 mot Skelleftehamn

Läge C:
2, 20 mot Skelleftehamn

Läge D:
1, 2, 10, 20 mot Solbacken
3. 30 mot Mobacken
4, 30 mot Sjungande Dalen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vår, Sommar, Höst 2018
Giltig från och med 2018-04-30 och tillsvidare dock längst 2018-09-30

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg Samt på Kanalgatans norra sida, mot före detta Busstorget mellan Trädgårdsgatan och Torggatan.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.
Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Trädgårdsgatan och Torggatan – OBS FÖRÄNDRINGAR KOMMER SKE 2018 VID GRÄVARBETEN för byggnationen av nya Kulturhuset.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:
Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
30 mot Sunnanå/Hammarängen

Läge B:
10 mot Anderstorp
12 mot Skelleftehamn
Läge C:
20 mot Skelleftehamn
Läge D:
10 mot Solbacken
20 mot Solbacken
30 mot Mobacken/Klintfors