Kartor 2019-05-07T08:13:14+00:00

Kartor Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VÅR & SOMMAR 2019, 2019-04-29 till och med 2019-08-18.

Kartor, linjesträckning och hållplatsordning VÅR & SOMMAR 2019.

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.

Flygbuss

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, flygbussen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vår & Sommar 2019
Giltig från och med 2019-04-29 till och med 2019-08-18

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg. Samt på Kanalgatans norra sida tillfälligt flyttad ca 100 meter österut på Kanalgatan på grund av bygget av Kulturhuset.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.

Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Torggatan och Skeppargatan.
Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
30 mot Sunnanå/Hammarängen

Läge B:
10 mot Anderstorp
12 mot Skelleftehamn

Läge C:
20 mot Skelleftehamn

Läge D:
10 mot Solbacken
20 mot Solbacken
30 mot Mobacken/Klintfors