Kartor 2017-05-03T17:20:31+00:00

Kartor Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VÅR, SOMMAR & HÖST 2017, 2017-05-01 till och med 2017-10-01.

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.

Flygbuss

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, flygbussen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vår, Sommar, Höst 2017
Giltig från och med 2017-05-01 och tillsvidare dock längst 2017-10-01

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg samt på Kanalgatans norra sida, mot Busstorget.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.

Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Trädgårdsgatan och Torggatan – OBS FÖRÄNDRINGAR KOMMER SKE 2017 VID GRÄVARBETEN för byggnationen av nya Kulturhuset.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
30 mot Sunnanå/Hammarängen

Läge B:

10 mot Anderstorp
12 mot Skelleftehamn

Läge C:
20 mot Skelleftehamn

Läge D:
10, 20 mot Solbacken
30 mot Mobacken/Klintfors