Bussarnas placering (läge/hållplatser) på centrumhållplatsen – VINTERN 2019/2020
Giltig från och med 2019-08-19 till och med 2020-06-21

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg. Samt på Kanalgatans norra sida tillfälligt flyttad ca 100 meter österut på Kanalgatan på grund av bygget av Kulturhuset.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet, nord-ost, av Möjligheternas torg, där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.
Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Torggatan och Skeppargatan.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
3 mot Sunnanå/Nyckelgatan

Läge B:
1 mot Anderstorp
9 mot Solbacken
8 mot Skelleftehamn

Läge C:
2 mot Skelleftehamn

Läge D:
1 mot Solbacken
2 mot Mobacken
3 mot Sj.dalen/Stenbacka
9 mot lasarettet