Kartor 2018-09-25T09:01:45+00:00

Kartor Skellefteå Lokaltrafik, översikt

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VINTERN 2018/2019, 2018-10-01 till och med 2019-04-28.

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, samtliga linjer VÅR, SOMMAR, HÖST 2018, 2018-04-30 till och med 2018-09-30.

Kartor linjesträckning och hållplatsordning Vintern 2018 2019.

Regiontrafik

För linjetrafik där Länstrafiken är huvudman publicerar vi inte några kartor. Vi hänvisar till Länstrafikens information.

Flygbuss

Översiktskarta (pdf) med hållplatser, flygbussen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vintern 2018 / 2019
Giltig från och med 2018-10-01 och tillsvidare dock längst 2019-04-28

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg samt på Kanalgatans norra sida, mot före detta Busstorget. Obs! Vintern 2018/2019 kommer hållplatserna på Kanalgatans norra sida flyttas lite österut när byggnationerna av nya Kulturhuset kräver det.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.

Kanalgatan norra:
Läge D ligger på Kanalgatan mellan Torggatan och Trädgårdsgatan. Läge D kommer att flyttas ca 100 m österut på Kanalgatan, mot E4:an på grund av bygget av nya Kulturhuset så snart bygget kräver det. Var uppmärksam på vår hemsida för senaste info.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:

Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
3, 30 mot Sunnanå /Hammarängen

Läge B:
1, 10 mot Anderstorp
4 mot Bergsbyn
12 mot Skelleftehamn

Läge C:
2, 20 mot Skelleftehamn

Läge D:
1, 2, 10, 20 mot Solbacken
3, 30 mot Mobacken
4, 30 mot Sjungande Dalen

Bussarnas placering på centrumhållplatsen – Vår, Sommar, Höst 2018
Giltig från och med 2018-04-30 och tillsvidare dock längst 2018-09-30

Bussarnas centrumhållplatser är placerade på Kanalgatans södra sida, mot Möjligheternas torg Samt på Kanalgatans norra sida, mot före detta Busstorget mellan Trädgårdsgatan och Torggatan.

Kanalgatan södra:
Första hållplatsen (Läge A) är belägen, i ena hörnet av Möjligheternas torg (hörnet nord-ost), där Kanalgatan korsar Torggatan. Hållplatserna ligger sedan efter varandra på Kanalgatan i riktning västerut, Läge A, Läge B och Läge C.
Kanalgatan norra:
Här finns en hållplats Läge D, befintlig på Kanalgatan, mellan Trädgårdsgatan och Torggatan – OBS FÖRÄNDRINGAR KOMMER SKE 2018 VID GRÄVARBETEN för byggnationen av nya Kulturhuset.

Linjernas starthållplatser i Skellefteå centrum:
Läge A:
Flygbuss mot Skellefteå Airport
30 mot Sunnanå/Hammarängen

Läge B:
10 mot Anderstorp
12 mot Skelleftehamn
Läge C:
20 mot Skelleftehamn
Läge D:
10 mot Solbacken
20 mot Solbacken
30 mot Mobacken/Klintfors