Aktuellt

Aktuellt 2017-09-27T15:35:59+00:00
1210, 2018

Tillfälligt avlyst hållplats i Skelleftehamn

Under 3 - 4 veckor med start måndag 15/10 stängs en del av Bergmansvägen av emellan Ursviksgatan och N.Hamngatan. All berörd busstrafik, kör alternativ färdväg enligt: Ursviksgatan - Vintergatan - Berzeliusgatan - N.Hamngatan och det [...]

1010, 2018

Flytt av läge D – Skellefteå Lokaltrafik

Snart börjar Kulturhuset byggas! Av den anledningen flyttas hållplatsläge D ca 100 meter österut på Kanalgatan. Busskurerna och tillhörande infotavla flyttas och fixas, så under några dagar kring 11-15/10 blir det tomt på gamla hållplatsen. [...]

510, 2018

Tillfällig avstängning, del av Torsgatan

8-9 oktober stängs Torsgatan av helt emellan Kågevägen och Norrvallagatan. All berörd busstrafik, linje 1 och 2, kör alternativ färdväg enligt: Kågevägen - Hyttlidgatan - Norrvallagatan. Hållplats ”Torsgatan” stängs av helt under dessa dagar. Vi [...]

210, 2018

Nya bussar!

Fyra nya bussar har levererats till Skellefteå buss! Det blir i första hand våra skolungdomar som får äran att nyttja de här nya fordonen. En buss placeras i Bureå, en i Skellefteå och två i [...]

2409, 2018

Ny tidtabell 1/10!

Måndag 1/10 börjar vinterturlistan att gälla med linjerna 1-4 under vardagar och 10-30 + 12 på helgerna. Med andra ord, fler avgångar när höstmörkret verkligen ger sig till känna! Papperstidtabell finns att hämta i bussarna, [...]

1409, 2018

Bussåkandet ökade trots det fina sommarvädret

2018–09–14 Skellefteå buss ökar resandet i stadstrafiken för fjärde året i rad. Totalt har det under årets åtta första månader gjorts över 24 000 fler resor i år jämfört med samma tidpunkt ifjol. – Det [...]